Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čo nás čaká pri dekarbonizácii Slovenska a ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú efektívnosť a sebestačnosť? To sú hlavné témy konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

SIEA na konferencii predstaví pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Ich úlohou bude dlhodobo a systematicky pomáhať regiónom a samosprávam pri plánovaní a realizácii koncepčných energetických zámerov.

„Energetická kríza nás zastihla nepripravených. Mnohé samosprávy a regióny zistili, že energiou často plytvajú, ale nie sú schopné znížiť spotrebu dostatočne rýchlo. Momentálne sú na dosah finančné prostriedky aj mechanizmy, ktoré im umožnia zorientovať sa v problematike. Dôležité je, aby sme ich využili rozumne a systémovo. Naším cieľom je vybudovať v regiónoch trvalé odborné energetické kapacity, ktoré im budú zabezpečovať expertné zázemie a podporu pri zvyšovaní energetickej stability a sebestačnosti,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Konferencia je určená pre zástupcov obcí, miest, krajov a lokálnych združení, ktorí budú môcť získať informácie o možnostiach, ako zvládnuť proces dekarbonizácie, aké sú v tejto oblasti legislatívne požiadavky a praktické odporúčania, ale aj podporné mechanizmy.

Počas panelovej diskusie bude priestor na pomenovanie problémov, ktoré regióny trápia, ale aj náčrt možností spolupráce a riešení, ktoré povedú k zvýšeniu ich energetickej efektívnosti a udržateľnému využívaniu obnoviteľných zdrojov. Samostatné prezentácie budú venované aktuálnym a pripravovaným formám pomoci z Plánu obnovy a odolnosti a Programu Slovensko. Jeho súčasťou budú okrem tradičných dopytovo orientovaných výziev aj takzvané integrované územné investície, v rámci ktorých si práve regióny určia, ktoré projekty sú pre nich strategické.

Konferencia sa uskutoční 11. – 12. mája 2023 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj videozáznam z konferencie.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť bezplatne v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach alebo na poradenskej linke 0800 199 399.Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky: