Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Pilulka, ktorá v roku 2022 vstúpila na rakúsky a maďarský trh, dosiahla podľa auditovaných výsledkov* v roku 2022 konsolidované tržby vo výške takmer 2,5 miliardy korún (106,8 mil. eur**), čím dokázala prekonať tržby rekordného roku 2021. Franšízová sieť lekární Pilulka potom k tržbám pridala ďalšiu miliardu českých korún (42,7 mil. eur**).

„Rok 2022 bol po dvoch rokoch prvým, ktorý môžeme označiť za „post-covidový“. Porovnávacia hladina tržieb z rokov 2020 a 2021 bola veľmi vysoko, predovšetkým v kategóriách antigénnych testov, ochranných pomôcok, dezinfekcií a ďalších zdravotníckych pomôcok, ktoré zaznamenali obrovský nárast záujmu zákazníkov s nástupom celosvetovej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 začiatkom roka 2020.

Aj napriek mnohým negatívnym udalostiam, ktoré ovplyvnili maloobchodné tržby (začiatok vojny na Ukrajine, rast cien energií, vysoká inflácia a všeobecné utlmenie spotrebiteľského dopytu), sa nám v roku 2022 podarilo dosiahnuť rast, a to na trhu, ktorý v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov klesal dvojciferným tempom. V nasledujúcich rokoch očakávame, že sa trh vráti k obvyklému rastu, ktorý si pamätám z rokov „pred-covidových“.

V roku 2023 očakávame, že sa budeme pohybovať okolo 15 % nad trhom”, hovorí Petr Kasa, člen predstavenstva Pilulka Lékárny a.s.

Významné ukazovatele skupiny Pilulka roku 2022

Hlavné trhy

Väčšinu tržieb doposiaľ Pilulka generuje na Českom Slovenskom trhu, kde pôsobí takmer desať rokov a dosiahla EBITDA maržu +1,5% (+36,5 mil Kč / 1,56 mil. eur**). V roku 2023 sa bude Pilulka na domácich trhoch sústrediť predovšetkým na ďalšie zvyšovanie ziskovosti. Už v závere roku 2022 Pilulka významne optimalizovala nákladovú stránku, s cieľom pripraviť sa na ťažký rok 2023. Významné škrty sa týkali takmer 20 percent zamestnancov pražskej a bratislavskej centrály, kde prišlo predovšetkým k zoštíhleniu manažérskej štruktúry.

Rozvíjajúce sa trhy

Rakúsko je obsluhované tzv. cross-border modelom, z novootvoreného olomouckého skladu s rozlohou 3600 m2. Na lekárenskom trhu, ktorý podlieha v každej krajine značnej regulácii, predstavuje cross-border komplexný model, vyžadujúci náročné logistické, technické, spotrebiteľské a prevádzkové riešenia. Podobne, ako v prípade Rakúska je aj maďarský trh obsluhovaný modelom cross-border, avšak zo slovenského skladu v Bratislave. Spoločnosť Pilulka plánuje v nasledujúcich rokoch model cross-border ďalej rozvíjať.

V roku 2022 prišlo k niekoľkým významným zmenám aj v rumunskej dcérskej spoločnosti. Nový manažment optimalizoval skladbu portfólia, procesy aj nákladovú stránku biznisu.

Na všetkých zahraničných trhoch sa Pilulka sústredí predovšetkým na rast tržieb a trhového podielu, akvizíciu nových zákazníkov a ich následnú retenciu. Vstupom na ďalšie trhy, najmä úplne nové DACH, získala Pilulka potenciál pri viacerých príležitostiach lokálneho nákupu pre celú medzinárodnú skupinu. Centralizácia nákupov pre celú skupinu je aj jedným z niekoľkých pilierov, ktoré chce Pilulka významne využívať v nasledujúcich rokoch.

Projekty v oblasti e-health

V roku 2022 pokračovala Pilulka v e-health aktivitách v rámci projektov Plus Care a Pilulka Lab. Podstatou Plus Care je aplikácia, umožňujúca spoluprácu medzi pacientom, lekárom, farmaceutickou firmou a zdravotnou poisťovňou – tzv. digitálny asistent zdravia. Ku koncu roka 2022 už mala spoločnosť rozbehnuté prvé spolupráce s farmaceutickými firmami, významnými zamestnávateľmi a verejnými aj súkromnými zdravotnými poisťovňami. V aktuálnom roku presiahol počet aktívnych užívateľov prvýkrát 10 tisíc. V portfóliu Pilulka Lab aktuálne prebiehajú dva veľmi inovatívne projekty – Carebot (AI projekt v oblasti analýzy röntgenových snímok) a Vitadio (eHealth projekt v oblasti liečby diabetes).

Plánovaný sekundárny úpis akcií na trhu START BCPP

Keď na jeseň roku 2020 vstupovala Pilulka na Pražskú burzu ako prvá e-commerce firma, mala tržby vo výške 1,3 mld. CZK (47,8 mil. eur***). Po troch rokoch sú tržby takmer dvojnásobné a spoločnosť pôsobí na dvoch nových trhoch, čo je o jeden viac, ako v pôvodnom prospekte deklarovala. Rastový príbeh Pilulky však doteraz dosiahnutými úspechmi nekončí.

Ku koncu prvého polroka 2023 plánuje Pilulka v poradí druhú emisiu cenných papierov. Výnos z emisie bude použitý predovšetkým na ďalší rast rozvíjajúcich sa trhov, na investície do e-health platformy Plus Care, na investície do unikátneho IS/IT riešenia a na prípadné ďalšie sektorové akvizície.

Značky: