Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slováci sú športuchtivý národ. A to nielen v sledovaní športov, ale aj v ich vykonávaní. Podľa posledných štatistík Európskeho štatistického úradu Eurostat, cvičeniu sa venujú takmer dve tretiny Slovákov. Takmer polovica Slovákov vo veku nad 16 rokov cvičí viac ako 5 hodín týždenne. Zhruba 23 % Slovákov cvičí od troch do piatich hodín týždenne, a približne tretina ľudí sa venuje športu do troch hodín týždenne.

„Vlaňajšie štatistiky ukázali, že v priemere športujeme v posilňovni, fitnes centrách či vo vonkajších priestoroch viac ako priemer Európy. V rámci 27 krajín únie cvičí viac ako päť hodín zhruba tretina ľudí, rovnaké percento ľudí necvičí vôbec. U nás necvičia len 2 percentá ľudí starších ako 16 rokov,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

V rámci krajín únie sa venuje športu 72 percent Európanov. Najviac v Rumunsku (96 %), Dánsku (93 %), Holandsku (91 %), Nemecku (88 %) či Fínsku (87 %). Najmenej v Chorvátsku (36 %), Portugalsku (46 %) či Maďarsku (50 %).

Podľa Eurobarometa až 15 % Európanov nechodí ani na 10 minútové prechádzky týždenne, 12 % Európanov má sedavú prácu, kde sa zdržiava viac ako 8,5 hodín.  Hlavnou prekážkou v realizovaní nejakej športovej alebo fyzickej aktivity bolo podľa 40% respondentov nedostatok času. Celkovo sa zistilo, že miera účasti na športe alebo fyzickej aktivite od roku 2013 stagnovala napriek opatreniam prijatým na zvýšenie účasti ľudí.

Správa tiež odhalila, že muži sa viac zapájajú do fyzickej aktivity ako ženy, pričom rozdiely medzi mladšími ľuďmi sa zväčšujú. Zistilo sa, že aj vzdelanie má na to vplyv – menej cvičia ľudia s nižším stupňom vzdelania a finančnými ťažkosťami.

Rozdiely v cvičení a dožívaní sa rôznia nielen v rámci únie, ale aj u nás v rámci porovnávania mužov a žien. Eurostat uvádza, že majú v krajinách EÚ v priemere „zdravé roky“ viac ženy (64,2 rokov) ako muži (63,5 rokov). „Ženy sa na Slovensku dožívajú v zdraví v priemere 57 rokov, muži o čosi menej, a to 56,4 rokov. Na čele rebríčka, jednak muži a ženy, sú Švédi. Až 73 rokov sa dožívajú v relatívnom zdraví. Na opačnom konci rebríčka je Litva, počet rokov v zdraví u žien je na úrovni 54,9 rokov a v prípade mužov je 52,3 rokov,“ dodala Buchláková.

Aj OECD uvádza, že za posledných 10 rokov sa roztvárajú nožnice medzi mužmi a ženami, a práve v prípade zdravia najviac. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však  pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 %.