Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slováci sú vo využívaní služieb alternatívneho ubytovania v súkromí či spolujazdy od súkromnej osoby na čele rebríčka v rámci krajín V4. Ubytovanie v súkromí si cez internet za posledný rok objednalo 16 % Slovákov, čím sme sa umiestnili tesne za priemerom v rámci krajín EÚ. Spolujazdu využilo 8 % Slovákov. Susedné krajiny majú pritom jeden z najnižších percentuálnych podielov vo využívaní týchto služieb v rámci únie.

Slováci najčastejšie využívajú ubytovacie a dopravné služby tzv. zdieľanej ekonomiky prostredníctvom zahraničných platforiem, ktoré fungujú aj na Slovensku. Typickými užívateľmi týchto služieb sú najmä muži vo veku 25 až 54 rokov s vysokoškolským vzdelaním.

„Objednávanie si ubytovania či dopravy cez internet práve prostredníctvom týchto alternatívnych platforiem je v mnohých prípadoch lacnejšie o desiatky eur v porovnaní v klasickými službami, na ktoré sme boli doposiaľ zvyknutí. Nateraz ale možno povedať, že ekonomika ako taká z tzv. zdieľanej ekonomiky neprofituje, nakoľko jej podiel na celkovom hospodárstve je menší ako 0,01 percenta hrubého domáceho produktu. Odvetvie zdieľanej ekonomiky má však veľký potenciál do budúcnosti aj na Slovensku, preto odhadujeme, že príjmy z neho budú narastať,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

V susednej Českej republike si objednalo za posledný rok alternatívne ubytovanie v súkromí cez internet iba necelých 5 % ľudí. Spolujazdu využili necelé 2 % Čechov. Najmenej si takýmto spôsobom hľadajú nocľah či cestu autom Rakúšania. Na druhom mieste sa v ubytovaní napríklad prostredníctvom platformy Airbnb či Couchsurfing umiestnili Poliaci (15 %), cestu autom si objednalo viac ako 6 % Poliakov.

Celkovo narastá počet ľudí, ktorí si objednávajú služby a tovary prostredníctvom internetu a využívajú aj online formy platby. Do popredia sa dostáva online bankovníctvo, ktoré využíva už viac ako polovica Slovákov.

„Online obchody využívajú Slováci najmä na nákup oblečenia, obuvi či rôznych športových potrieb (67,4 %). Druhým najčastejším artiklom je vybavenie do domácností (43,1 %) a na treťom mieste sú potraviny, drogéria a kozmetika (25,2 %). Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu filmy a hudbu, ale čo je prekvapivé, aj počítače a počítačový hardware,“ doplnila Buchláková. 

Počet ľudí, ktorí využívajú alternatívne ubytovanie a spolujazdu od súkromných osôb (v %)

Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, Český štatistický úrad