Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

41 firiem a viac ako 1 500 pracovných miest. To sa podarilo zachrániť Slovenskej sporiteľni v spolupráci so Slovak Investment Holdingom (SIH) vďaka Antikorona záruke. Keďže záujem firiem o takéto financovanie je bol násobne väčší (približne 1 100 firiem), Slovenská sporiteľňa uzatvorila so SIHom dohodu o druhej tranži v hodnote takmer 9,2 miliónov eur, rovnakej ako v prvej tranži.

Slovenská sporiteľňa bola prvou bankou, ktorá uzavrela dohodu so SIHom na finančnej pomoci pre malé a stredné podniky, a spoločnosť Jutex Slovakia – klient Slovenskej sporiteľne – sa stala začiatkom mája prvou firmou, ktorá získala nové financovanie v objeme 600 tisíc eur vďaka antikorona záruke. A dnes sa sporiteľňa stala prvou bankou, ktorá uzavrela dohodu o pokračovaní finančnej pomoci.

Celkovo prejavilo záujem o Antikorona záruku v Slovenskej sporiteľni takmer 1 100 firiem o financovanie v hodnote viac ako 114 miliónov eur, z toho je až 850 malých firiem a živnostníkov s obratom do jedného milióna eur a s priemernou výškou úveru do 50 tisíc eur. „Je veľká škoda, že sme nedokázali rýchlejšie financovať všetky firmy, ale prejavený záujem dokazuje, že táto záručná schéma má zmysel. V 41 firmách pomôže zachrániť viac ako 1 500 zamestnancov. Už dnes viem, že druhú tranžu vyčerpáme a máme pripravenú žiadosť o tretiu tranžu. Zároveň stále rokujeme o ďalšej schéme v hodnote 500 miliónov eur mesačne na celý bankový trh a verím, že sa čoskoro dohodneme, aby sme vedeli pomôcť ďalším firmám zasiahnutým krízou,“ vraví Norbert Hovančák, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Finančnú pomoc získali firmy zo všetkých slovenských regiónov, ale najúspešnejším je zatiaľ Banskobystrický kraj s 12 firmami. Slovenská sporiteľňa poskytla aj maximálne možné čerpanie 1,18 mil. eur. „Program nie je administratívne najjednoduchší, spolu s ostatnými bankami sme pripravili niekoľko pripomienok či podnetov na zlepšenie. Spolupráca so SIHom je však dobrá, komunikujú s nami pravidelne a snažia sa hľadať riešenia,“ dodáva N. Hovančák.

„Záujem, ktorý vidíme od klientov Slovenskej sporiteľne a ďalších bánk, dokazuje, že SIH Antikorona záruka je nastavená v súlade s potrebami trhu a veríme, že pomôže MSP vysporiadať sa s dôsledkami krízy. Veľmi promptne zareagovalo Ministerstvo hospodárstva a poskytlo na podporu firiem dodatočné prostriedky, ktoré umožnili poskytnutie ďalších tranží. Prostriedky, kryjúce SIH Antikorona záruku, pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a jej podmienky preto vychádzajú z európskej legislatívy. Už po podpise dohôd s bankami zjednodušila Európska komisia pravidlá pre ich využitie v čase krízy, takže sme radi, že sme minulý týždeň mohli bankám predstaviť návrh zjednodušenia ich činnosti v rámci tejto pomoci,“ uviedol Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a Investičný riaditeľ SIH.

O čom je SIH Antikorona záruka?

Banky na základe záruky vytvárajú a spravujú portfólio nových úverov, na ktoré sú poskytované záruky z fondu NDF II. Záručným produktom je kryté kreditné riziko na úrovni jednotlivých úverov a na úrovni celého portfólia úverov, čo prináša zvýhodnenie podmienok financovania pre malé a stredné podniky (MSP). Čiže štát neposkytne peniaze priamo, ale prostredníctvom tejto portfóliovej záruky pomôže viacerým  firmám – pákový efekt.

Prostredníctvom úrokovej dotácie sa znižuje úrok splácaný malým či stredným podnikom banke.

Podmienky pre pridelenie úrokovej dotácie:

  1. MSP v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu;
  2. V prípade, že MSP mal v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, MSP vďaka poskytnutému úveru takéto záväzky uhradí.  Toto neznamená, že MSP môže využiť poskytnutý úver na úhradu takýchto záväzkov.