Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úspešnú emisiu zelených dlhopisov v objeme 100 miliónov eur zrealizovala tento týždeň najväčšia slovenská banka. Ide o prvú emisiu zelených dlhopisov Slovenskej sporiteľne v rámci udržateľného financovania skupiny Erste. Podmienky transakcie sú priaznivé, dosiahnutý kupón je 0,375 % ročne pri splatnosti 7 rokov a rizikovej prirážke 55 bázických bodov. Tieto prioritné senior dlhopisy takisto spĺňajú kritériá pre MREL (minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky) a boli vydané v rámci dlhopisového programu v skupine Erste. Dosiahnutá riziková prirážka predstavuje historicky najnižšiu rizikovú prirážku pre MREL dlhopisy na Slovensku pre takýto typ transakcie.

„Trpezlivo sme si počkali na vhodné trhové podmienky a  po prvýkrát úspešne vstúpili na trh zelených dlhopisov, kedy teoretická tzv. greenium prémia dosiahla 3 bázické body. Obzvlášť spokojní sme s distribúciou transakcie, historicky prvýkrát sa nám pri klubovom deale podarilo získať väčší dopyt od medzinárodných investorov ako od domácich, veľmi sa nám osvedčila aj spolupráca s nemeckými bankami. Vydanie zeleného dlhopisu považujeme za významný míľnik pre našu banku a v budúcnosti predpokladáme ďalšie aktivity v oblasti udržateľného financovania“, uviedol Richard Košecký, riaditeľ odboru riadene bilancie Slovenskej sporiteľne.

Záujem medzinárodných investorov bol vysoký, geografická distribúcia bola nasledovná: Rakúsko 18 %, Nemecko 24 %, Veľká Británia 20 %, Slovensko 34 % a ostatné krajiny 4 %. Z pohľadu typu investorov 44 % z objemu nakúpili banky, 12 % portfólio manažéri fondov asset managementu, 24 % poisťovne a penzijné fondy a 20 % ostatné oficiálne inštitúcie. Dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 55 bázických bodov nad 7-ročné úrokové swapy, emisná cena je 99,793 % a celkový výnos do splatnosti 0,405 % p. a., dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Klub bánk tvorili DZ Bank, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg a Slovenská sporiteľňa.