Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská sporiteľňa pri príležitosti Dňa Zeme dáva verejný prísľub spustenia procesu recyklácie platobných kariet. Od júna budú môcť jej klienti, rovnako ako klienti iných bánk, priniesť do ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne exspirované platobné karty. Slovenská sporiteľňa sa postará o ich recykláciu, prípade ekologickú likvidáciu bez ohľadu na to, ktorá banka danú kartu vydala. Banka súčasne začne vydávať rozložiteľné platobné karty, ktoré postupne nahradí recyklovanými kartami. Novým kartám predlžuje aj platnosť z 3 na 4 roky.

Napriek výraznému rastu platieb mobilom a hodinkami sú tradičné platobné karty stále najpoužívanejším spôsobom platby pre mnohých Slovákov. Podľa odhadov je u nás aktuálne v obehu 5,5 milióna platobných kariet. Keďže kartu od Slovenskej sporiteľne má viac ako štvrtina Slovákov, prechod na ekologickejšie materiály výrazne pomôže životnému prostrediu.

Slovenská sporiteľňa preto začne od júna vydávať už iba rozložiteľné platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 %. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Ekologickejší materiál použitý na výrobu bol podrobený testu rozkladu v súlade so súčasnou normou na testovanie biologickej odbúrateľnosti plastov bez toho, aby karta stratila vlastnosti ako bezpečný platobný prostriedok. Neskôr banka plánuje zaviesť aj recyklované platobné karty. Slovenská sporiteľňa navyše predĺži platnosť kariet z 3 na 4 roky, čím dosiahne nižšiu spotrebu materiálu. Proces recyklácie platobných kariet je súčasťou udržateľných aktivít Slovenskej sporiteľne s cieľom znižovať uhlíkovú stopu. Viac detailov o zbere kariet v pobočkách prezradí čoskoro.

„Recyklácia platobných kariet je po zrušení billboardov opätovne potvrdením zodpovedného prístupu Slovenskej sporiteľne k spoločnosti a životnému prostrediu. Tešíme sa, že s otváraním ekonomiky a výrazným rastom obľúbenosti bezkontaktných platieb prinesieme ako prvá banka na Slovensku túto užitočnú inováciu. Veríme, že udržateľný prístup ocenia naši súčasní, ale aj budúci zamestnanci a klienti, a že sa nám podarí aj tentokrát inšpirovať ďalšie firmy a podnikateľov našej krajiny k zodpovednejšiemu prístupu k podnikaniu,“ vysvetľuje Dáša Juríková, riaditeľka marketingu Slovenskej sporiteľne.

Znižovanie uhlíkovej stopy a zelené financovanie

Slovenská sporiteľňa ako súčasť skupiny Erste ukončí do roku 2030 financovanie výroby energie z uhlia. Banka podporuje aj rozvoj udržateľného a zeleného financovania. Klienti firemného bankovníctva už dnes využívajú tzv. zelené úvery, ktoré spĺňajú prísne európske kritéria. Spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne priniesla Slovenská sporiteľňa aj prvý slovenský Fond zodpovedného investovania.  Zároveň má ambíciu byť prvou bankou, ktorá na Slovensku vydá zelené dlhopisy. Ako zodpovedný líder týmito praktickými krokmi prispeje k udržateľnému rozvoju a lepšiemu životu pre ľudí a firmy na Slovensku.

Zelená banka

Slovenská sporiteľňa je zelená banka, čoho dôkazom je aj získanie certifikátu na Systémy environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001, rovnako tak ocenenia Via Bona. V rámci všetkých bánk skupiny Erste patrí k najlepším aj v oblastí emisií.  V roku 2018 Slovenská sporiteľňa skončila s billboardami, letákmi v pobočkách a potvrdenkami z bankomatov. Celkovo sa snaží znižovať papierovú dokumentáciu a všetky zmluvy posielať a podpisovať s klientmi digitálne. Ušetrila tak desiatky ton papiera a súčasne pomáha kultivovať verejný priestor na Slovensku. V tomto roku banka vysadí tiež 12 000 stromov v slovenských lesoch, aby sa nám všetkým ľahšie dýchalo.