Online komunikácia podnikateľov so štátom funguje naplno viac ako mesiac. Počas júla úrady zaslali podnikateľom do elektronických schránok takmer 400-tisíc rozhodnutí, ktoré ešte pred pár mesiacmi chodili klasickou poštou. Do schránok sa prihlásili zástupcovia vyše 100-tisíc firiem.

Od 1. júla 2017 sú podľa zákona orgány verejnej moci povinné komunikovať s firmami zapísanými v OR SR elektronicky. Na prístup do firemnej e-schránky potrebujú štatutári alebo nimi poverené osoby elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BOK.

„Poverenie na vstup do elektronickej schránky môžu zadať firmy elektronicky cez nastavenia e-schránky i listinne. Túto možnosť už využilo viac ako 27-tisíc právnických osôb,“ hovorí generálny riaditeľ Národnej agentúry prie sieťové a elektronické služby (NASES) Norbert Molnár.

Počas júla sa do elektronických schránok prihlásilo celkom 893 719 používateľov.  V tomto mesiaci sa prvýkrát do schránky prihlásilo 41 796 z nich. Najviac ľudí navštívilo svoju e-schránku v utorok 4. júla, kedy systém zaznamenal 9 645 unikátnych prihlásení.

Minimálne raz sa prihlásilo k 31. júlu 2017 do schránky 103 808 fyzických osôb a 109 458 právnických osôb. „Výhodou elektronickej schránky je, že ju netreba kontrolovať denne. Pri prvom vstupe si používateľ môže nastaviť upozornenia na ľubovoľný e-mail či SMS. O každej prijatej správe v budúcnosti ho systém upozorní,“ vysvetľuje Molnár.

V júli bolo cez portál slovensko.sk zaslaných celkovo 145 417 podaní, z toho 124 459 podaní uskutočnili právnické osoby, 2 930 fyzické osoby a 18 028 orgány verejnej moci.

Do 261 573 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb prišlo v júli celkom 389 953 úradných rozhodnutí, do schránok fyzických osôb 2 396 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 58 384 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu júla, predstavuje 27 510 900.  Najviac sa na slovensko.sk prihlasujú občania z Bratislavského kraja, tvoria až 44 percent. Celkový počet prístupov na portál v mesiaci júl bol 1 518 618.

Nárast zaznamenalo aj Kontaktné centrum ústredného portálu slovensko.sk, ktoré počas júla vybavilo 9 255 žiadostí. V porovnaní s júlom 2016 ide o viac ako 400-percentný nárast – v júli 2016 vybavili operátori 1 733 žiadostí občanov.

Viac o elektronickej komunikácii so štátom

VIDEO TOUCHIT: Komunikácia so štátom – na úradnú poštu vás môže upozorniť e-mail či SMS-ka