Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dominuje správa serverov a koncových zariadení, na vzostupe sú služby IT bezpečnosti

Spoločnosť SolarWinds MSP, dodávateľ IT riešení pre poskytovateľov služieb, uviedla, že podľa výsledkov prieskumu medzi českými a slovenskými IT predajcami rýchlo rastie podiel tzv. „riadených služieb“ na celkovom obrate. Významnú časť tvoria už u 56 % lokálnych IT predajcov, ostatní partneri poskytujú riadené služby iba okrajovo alebo o ich zavedení uvažujú.

Platformy riadených služieb (Managed Services) umožňujú efektívnejšiu správu zákazníckych IT infraštruktúr s preventívnym prístupom k riešeniu problémov namiesto doterajšieho reaktívneho „break/fix“ modelu. Zároveň poskytovateľom služieb pomáhajú zvýšiť produktivitu svojho personálu vďaka multitenantnej správe viacerých zákazníkov z jednej centrálnej konzoly.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • U 56 % IT predajcov tvoria riadené služby významnú časť ich príjmov, 35 % ich ponúka iba okrajovo a 9 % zvažuje ich zavedenie.
  • Najviac sú ponúkané služby správy serverov (84 % respondentov), správy koncových zariadení (74 %) a monitoringu a správy sietí (72 %). Komplexné služby správy IT ponúka 74 % IT predajcov.
  • Rastie záujem o poskytovanie služieb IT bezpečnosti, najväčší záujem je o zálohovanie a obnovu dát (81 %), sieťovú bezpečnosť (74 %) a antivírus (51 %).
  • Rozhodujúcim faktorom pre výber platformy riadených služieb je cena (72 %), komplexná funkčnosť (70 %) a technická podpora (58 %).

„Rastúca komplexnosť a nároky na spoľahlivosť zákazníckych IT infraštruktúr motivujú IT predajcov k automatizácii činností a obstarávaniu nástrojov riadených služieb,“ povedal Štěpán Bínek, Product Manager Cloud Services v spoločnosti Zebra systems, ktorá je distribútorom produktov SolarWinds MSP na českom a slovenskom trhu. „Prevencia výpadkov a vyššia dostupnosť IT zlepšuje spokojnosť zákazníkov, zatiaľ čo centralizácia služieb a zákazníkov do jednej konzoly zas zvyšuje produktivitu poskytovateľa – je to typické ‚win-win‘ riešenie.“

K platformám riadených služieb z portfólia SolarWinds MSP sa radí predovšetkým SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM), centralizovaný súbor nástrojov na správu a vzdialený monitoring s cloudovým manažmentom, hlavne pre menších a začínajúcich MSP poskytovateľov. Väčším a etablovaným MSP organizáciám je určené SolarWinds N-central, riešenie komplexnej správy celého IT prostredia pod jednou strechou.

Značky: