Vesmírny odpad ohrozuje otázku využívania vesmíru v prospech ľudstva. Slovenská spoločnosť Space scAvengers však túto otázku rieši.

Tomáš Balog, Marek Gebura a Michal Mlatiček, toto sú mená troch zakladateľov spoločnosti Space scAvengers, ktorá skúma nový spôsob manipulácie s troskami na obežnej dráhe. Koncepcia tohto projektu by mala umožňovať manipuláciu s väčšími a ťažšími objektmi, no taktiež presun a odstraňovanie pomocou viacerých ľahších a menších objektov. V rámci Slovenska ide o skutočne unikátnu spoločnosť, ktorá pracuje s poprednými svetovými partnermi ako je Európska vesmírna agentúra (ESA) či Medzinárodná asociácia pre rozvoj vesmírnej bezpečnosti (IAASS).

Space scAvengers
Zakladatelia Space scAvengers (zľava Marek Gebura, Tomáš Balog a Michal Mlatiček)

Aj keď projekty Space scAvengers môžu znieť komplikovane, je skutočne pekné vidieť, že ide o slovenskú spoločnosť, ktorá to dotiahla nielen do svetového, ale aj vesmírneho priestoru. Cesta celej tejto spoločnosti začala koncom roka 2020 a za posledné tri roky dokázala prispieť k lepšej budúcnosti vesmíru aj našej planéty.

Vesmírny odpad môže byť problémom teraz aj v budúcnosti

Riešenie problematiky vesmírneho odpadu je dôležité pre udržanie vesmírnej infraštruktúry aj pre ochranu našej planéty, tvrdí Tomáš Balog, jeden zo zakladateľov Space scAvengers. Tento odpad totiž ohrozuje aktívne vesmírne objekty, medzi ktoré možno zaradiť napríklad satelity či vesmírne lode. Ak by sa objekty radené medzi vesmírny odpad stretli, mohli by tieto aktívne objekty poškodiť či dokonca až zničiť. A práve preto je dôležité, aby sa ním spoločnosť zaoberala.

Vesmírny odpad však neohrozuje len priestor vo vesmíre, no aj na našej Zemi. Prípadné objekty, ktoré by mohli spadnúť na našu planétu, by mohli ohroziť ľudské životy či náš majetok. To sa týka ako zriedkavejšej situácie dopadu väčších kusov, no aj menších fragmentov.

Zdroj: ESA
Vesmírny odpad

Hlavným zdrojom odpadu sú opustené satelity, horné stupne rakiet, oddelené časti vesmírnych lodí či fragmenty vzniknuté kolíziou objektov alebo prirodzeným rozpadom. Projekt Space scAvengers pritom vyvíja revolučnú technológiu, ktorá sa spája s riešením problematiky spracovania vesmírneho odpadu a tiež servisných úkonov vo vesmírnom prostredí. Táto technológia je založená na multiagentovom prístupe, ktorý je kombináciou špičkovej robotiky, umelej inteligencie a sofistikovaných riadiacich systémov. Tie umožňujú autonómne sledovanie, servisné úkony a odstránenie vesmírneho odpadu na orbitách Zeme.

Technológia od Space scAvengers je prelomová

Space scAvengers využívajú muliagentový prístup, čo znamená, že autonómne satelity spolupracujú, komunikujú a koordinujú svoje činnosti pre efektívnejšiu prácu. Okrem toho vyvíjajú vlastný pripájací mechanizmus pre spojenie s cieľovým objektom, ktorý je kľúčový pre jeho zachytenie a manipuláciu. Prácou Space scAvengers je aj riadiaci softvér na báze umelej inteligencie s cieľom analyzovať ciele, plánovať optimálne trasy a reagovať na neočakávané udalosti. Vďaka tomu sú misie pochopiteľne bezpečnejšie a lepšie kontrolované.

Naši autonómni agenti budú schopní vykonať presun, údržbu, opravy a čistenie vesmírneho objektu bez ľudskej intervencie, čím znižujeme riziko a náklady vesmírnym misiám.

Povedal Tomáš Balog, jeden zo zakladateľov Space scAvengers.

Výhoda spoločnosti Space scAvengers je aj cenová efektivita misií. Cena za 1 kilogram odpadu sa pohybuje na úrovni niekoľkých tisíc eur. Ak však vezmeme do úvahy konkurenčný program Clear Space, tak cena taktiež za 1 kilogram odpadu je až 700 000 eur.

V budúcnosti sa plánuje vytvorenie recyklačnej stanice na orbite

Spoločnosť Space scAvengers má do budúcna veľké plány, a to najmä v otázke spracovania a tiež recyklácie vesmírneho odpadu. Jedným z nich je aj vytvorenie recyklačnej stanice priamo na orbite, ktorá by zberala technologický odpad a umožňovala jeho recykláciu, napríklad pomocou 3D tlače, ktorá je v posledných rokoch čoraz viac populárna.

Space scAvengersZdroj: Space scAvengers
Space scAvengers

Treba však spomenúť, že vytvorenie takejto recyklačnej stanice a tiež samotná recyklácia nie je jednoduchým procesom. Space scAvengers však majú jasnú víziu a postavili pred seba aj túto neľahkú úlohu. Podľa plánov ESA je možné zaviesť cyklickú ekonomiku po roku 2030 a slovenská technológia by tento proces mohla výrazne uľahčiť.

O projektoch Space scAvengers sa dozviete viac na ich webe

Space scAvengers prinášajú podrobné informácie o ich dvoch projektoch, na ktoré sa aktuálne sústreďujú aj na svojom webe. Nájdete ho na adrese spacescavengers.sk a dozviete sa tam nielen informácie o misii spoločnosti, ale aj niečo o tíme a tiež o spomínaných projektoch či partneroch pre vývoj a výskum technológií.

Webové stránky Space scAvengers sú aktuálne k dispozícii len v anglickom jazyku, no v blízkej dobe je v pláne preložiť ich aj do slovenčiny. Sú však plné užitočných a zaujímavých informácií, preto ak sa chcete vzdelať aj v oblasti odstraňovania a spracovania vesmírneho odpadu, odporúčame vám na ne zamieriť.

Zdroj: Space scAvengers

Prečítajte si aj:

Značky:

Katarína Šimková

Katarína Šimková
Smartfóny, nositeľná elektronika či produkty inteligentnej domácnosti, zaujímam sa o všetko, čo i len okrajovo súvisí s technológiami.