V rámci putovaní redakcie TOUCHIT po zaujímavých firmách so sídlom na Slovensku sme navštívili aj spoločnosť Studio 727. Už pri pohľade na ich firemnú stránku zistíte, že ide o spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby aj pre zahraničie a ide o špičkové služby. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako to u nich vyzerá. 

Neďaleko bratislavského R1 Centrum nájdete túto spoločnosť len pri podrobnom hľadaní. Majú tu svoje kancelárie ale hlavne pracovné priestory, ktoré vyžadujú poriadne veľkú plochu a pokoj. Privítal nás majiteľ firmy, pán Ladislav Dedík. Má tu rozľahlú kanceláriu, jej hlavnú časť tvorí 4K televízor od LG, na ktorom prebiehajú demonštrácie toho, čo vlastne táto firma robí a ďalej pracovný stôl s počítačom.

Firma sa zaoberá všeobecne povedané spracovaním obrazu. Jej služby využívajú firmy napr. pri tvorbe trikovej reklamy, ale jedno z mimoriadne úspešných nasadení je spracovanie objektov v rámci pro­jektu digi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho dedič­stva. Výsledky ich práce si môžete pozrieť na stránke Slovakiana – kultúrne dedičstvo Slovenska.

Podľa nášho názoru výstupy firmy Studio 727 v rámci digi­ta­li­zá­cie kul­túr­neho dedič­stva sú na najvyššej sve­to­vej úrovni. Uznanie firma získala na medzi­ná­rod­ných výsta­vách, ako napr. Cap­tu­ring Rea­lity Forum 2015, GEO Busi­ness Lon­don 2016. Výsledné 3D objekty vyzerajú jednoducho úžasne.

Studio 727 pôsobí aj v oblasti zachytávania pohybu postavy (Motion Capture) pričom ich mení ich napr. na pohyby želaných postavičiek. Vidieť to napr. na stvárnení lišiaka pre zadávateľa reklamy.

Na spracovanie takýchto výsledkov je potrebné mať priestory aj techniku. Presne na to sme sa boli aj v tejto firme pozrieť.

Kamera je pritom uložená na otočnej hlave a pomocou softvéru sa umiestňuje do stanovenej polohy. Jednotlivé zábery sa potom pomocou softvéru spájajú dokopy a vzniká výsledný objekt.

V štúdiu, ktoré sme navštívili má všetko svoje miesto, s kamerou sa pohybuje Špeciálny robotický systém na koľajniciach (motion control).

Štúdio je vybavené aj príslušným osvetlením na dokonalé zachytenie obrazu.

Vedľa tohto štúdia sme našli aj oveľa väčší priestor, ktorý sa používa na spracovanie rozmerovo väčších objektov

Spracovať v 3D podobe napr. kone nie je jednoduché, lebo so zvieraťom je dosť náročné sa dohodnúť, aby stálo bez pohnutia počas doby fotenia. Ako vidíte z nasledovného videa, Studio 727 to zvládlo a to vo výbornej kvalite hneď pri štyri pozície koňa.

Používateľom pohyblivý model koňa v 3D podobe si môžete pozrieť nižšie

Na záver pridávame video o tom, ako sa vyhotoví 3D model takého veľkého objektu akým je kostol.

Vývoj firmy Studio 727 budeme ďalej sledovať

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.