Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Voda je najvzácnejším zdrojom na planéte – je nevyhnutná pre zdravý život, fungovanie hospodárstva a celej spoločnosti.

Slovensko sa na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji predstavilo ako vodná veľmoc s bohatými vodnými zdrojmi ako krajina disponujúca jednou z najväčších zásob pitnej vody v Európe. Medzinárodnému publiku sme odprezentovali inovácie v oblasti vody a udržateľnosti, pričom veľký ohlas vyvolal oceňovaný projekt výskumnej stanice a čističky oceánov 8. kontinent navrhnutý mladou slovenskou architektkou Lenkou Petrákovou. Tá je osobne súčasťou delegácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Počas týždňa vody sa v Slovenskom pavilóne predstavili pod záštitou podnikateľskej misie Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) aj slovenské inovatívne start-upové firmy pôsobiace v zelenom sektore.  

Pri príležitosti misie venovanej vode pricestoval do Slovenského pavilónu minister životného prostredia SR Ján Budaj s delegáciou MŽP SR, kde spolu s MIRRI SR pripravili tematický odborný program.

Oficiálny program záverečnej misie venovanej vode slávnostne otvoril prehliadkou Slovenského pavilónu minister životného prostredia Ján Budaj, spolu s generálnou komisárkou expozície SR Miroslavou Valovičovou. Svetovou výstavou ho sprevádzala delegácia, ktorej súčasťou bol štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana, veľvyslanec Slovenska v Spojených arabských emirátoch Michal Kováč, odborníci, študenti aj občianski aktivisti. Minister sa počas misie venovanej vode zúčastnil na medzinárodných stretnutiach a bilaterálnych rokovaniach s cieľom otvoriť dôležité diskusie o ochrane vodných zdrojov a prírodných ekosystémov.

Zámerom rezortu životného prostredia, ktorý na Expo organizuje už druhú misiu, je tento týždeň inšpirovať predstaviteľov štátov, podnikateľov, aj jednotlivcov a podnecovať ich úsilie prispievať k ochrane vôd, prírody a zároveň rozvíjať ekonomické a hospodárske aktivity v súlade s trvalo udržateľnými princípmi.

„Počas uplynulých šiestich mesiacov trvania svetovej výstavy Expo 2020 v Dubaji zameranej primárne na tému udržateľnosti a mobility sa neustále presviedčame, že Slovensko je inovačná krajina a slovenskí podnikatelia sa nestratia vo svete najmodernejších technológií“, povedal minister Budaj.

Delegácia MŽP sa zúčastnila na podujatí Water Business Forum, na ktorom svetoví lídri diskutovali o obchodných príležitostiach a špičkových technológiách relevantných pre vodárenský sektor so zameraním na ochranu najvzácnejšieho zdroja na svete.

„Sústrediť sa na udržateľné a obnoviteľné zdroje energie je v súčasnej alarmujúcej geopolitickej situácii dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli diskutovať o tom, čo udržateľná vodná politika znamená pre Slovensko a ako dokážu slovenskí inovátori prispieť ku globálnej vodnej ekonomike a ekologickej budúcnosti“, poznamenala Miroslava Valovičová, generálna komisárka expozície SR na Expo 2020 Dubaj.

Na panelovej diskusii Sustainable Talks okrem architektky Lenky Petrákovej a jej unikátnym projektom čistenia oceánov  8. kontinent vystúpili aj spoločnosti ako driving.digital, Simplicity, či Sensoneo a odprezentovali svoje inovatívne technológie. Tie ponúkajú riešenia na globálne environmentálne problémy v oblasti udržateľnosti, čistenia oceánov, odpadového manažmentu a urbanizácie. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. a Vodohospodárska výstavba š.p. prezentovali riešenia vodnej dopravy‘ založenej na zelenom vodíkovom pohone.

„Najväčšia odpadková škvrna v Tichom oceáne dosahuje približne 28-násobok veľkosti Slovenska, pričom všetok odpad, ktorý sa podľa odhadov nachádza pod vodným povrchom, by mohol dosahovať až 64-násobok veľkosti Slovenska. Veľké množstvo tohto odpadu tvoria práve plasty. Tie akútne ohrozujú život a existenciu morských živočíchov a ekosystémov. Pevne verím, že dialóg, ktorý 8. kontinent začal bude pokračovať a motivovať k realizácii čistenia oceánov a zároveň k zníženiu používania plastov“, povedala Lenka Petráková, architektka a autorka projektu 8. kontinent.

Po panelovej diskusii mali slovenskí podnikatelia a členovia delegácie MŽP SR a MIRRI SR možnosť zúčastniť sa na networkingovom podnikateľskom koktaile organizovanom Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), kde mali priestor zapájať sa do dialógov riešenia globálnych problémov v oblasti udržateľnosti a zeleného hospodárstva a súčasne nadobudnúť nové kontakty, či potenciálne obchodné partnerstvá.

Do medzinárodného dialógu tematického týždňa vody prispelo MIRRI SR aj prezentáciou slovenského prírodného bohatstva v priestoroch expozície SLOVAKIA TRAVEL, ktorá upriamila pozornosť na Slovensko ako vodnú veľmoc s veľkým počtom jazier, riek a prameňov a zároveň ako krajinu s jednou z najväčších zásob pitnej vody v Európe. Tie sú ohrozené, pokiaľ nepodnikneme kroky k zachovaniu prírodných zdrojov.

Pri príležitosti týždňa vody navštívila delegácia MŽP SR pavilóny Ukrajiny, Japonska, Pakistanu, či Saudskej Arábie a nadviazala nové diplomatické vzťahy, ktoré plánuje rozvíjať aj po skončení svetovej výstavy Expo.

Značky: