Už sme vás informovali, že od 1. júla 2021 sa dodávky z tzv. tretích krajín predražia a každú jednu treba elektronicky spracovať. Nejde takpovediac o slovenský výmysel, zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu eCommerce.

V krátkosti sú povedané, ak máte hodnotu zásielky do 150 eur, budete musieť zaplatiť DPH. Doteraz boli takéto zásielky od platby oslobodené a v podstate vám prišli do poštovej schránky. Tomu je od 1. júla nadobro koniec. Zaplatíte 20 % DPH, ale nemusí to byť všetko. Práve táto suma je predmetom tohto článku. Mimochodom, ak je deklarovaná suma dodávky vyššia ako 150 eur, zaplatíte nielen DPH ale aj clo a odbavenie zásielky nebude zjednodušenou formou, ale klasicky cez centrálny elektronický priečinok (CEP).

Čo ešte okrem DPH?

Na to, aby ste zaplatili len DPH, musíte si všetko vybaviť sami. To samozrejme ide, podľa informácií z Finančnej správy SR by to malo zabrať nie viac ako 15 minút a pomocou špeciálnej stránky.  Tá ešte v súčasnosti nefunguje, ale Finančná správa sľubuje, že od 1. júla sa bude dať plnohodnotne použiť. O jej verejnej časti sme už písali.

Na to, aby ste tak urobili, musíte mať elektronický občiansky preukaz s čipom a aktivovaným Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). 

Elektronický podpis vybavíte aj on-line

Tu môže byť prvý problém. Ak občiansky preukaz s čipom ešte nemáte, musíte si ho vybaviť na oddelení vydávania dokladov. Takáto výmena občianskeho preukazu je oslobodená od správneho poplatku.

Rovnako sa mohlo stať, že keď ste si občiansky preukaz s čipom vybavovali, nemuseli ste požiadať o elektronický podpis (KEP). V tomto prípade si musíte o vydane KEP požiadať. Možno si spomínate, že pred časom bola kauza ohľadne správnych certifikátov pre elektronický podpis. Výsledkom bolo to, že certifikáty je potrebné aktualizovať.

Požiadali sme hovorcu Ministerstva vnútra o stanovisko, ako to vlastne s certifikátmi pre eID je. Získali sme nasledovné informácie:

Takto požiadate o vydanie certifikátov. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

KEP sa vytvára pomocou certifikátov uložených na čipe eID. Certifikáty vám nahrajú na oddelení dokladov, už niekoľko rokov však na to existuje aj bezplatná e-služba pomocou aplikácie pre eID. Základom je mať aktivovaný občiansky preukaz, teda mať bezpečnostný osobný kód (BOK), potrebný na prihlasovanie.

Ďalším krokom je ísť na portál www.slovensko.sk a to priamo do rubriky Ako začať. Nainštalujete si všetky potrebné ovládače k občianskemu preukazu a to podľa vášho operačného systému, ktorý portál automaticky zistí.

Jednou z týchto aplikácií je Aplikácia pre eID, ktorá sa spúšťa pri každom prihlasovaní pomocou eID. Umožní vám však zároveň zaviesť si do čipu kvalifikovaný certifikát pre KEP  online cez internet, teda bez akejkoľvek návštevy úradu.

Po prihlásení občianskym preukazom a zadaním BOK Aplikácia pre eID automaticky zistí stav certifikátov. Ak ich nemáte alebo sú už neplatné, systém ponúkne ich vydanie.

Po nahratí certifikátov môžete pokračovať v ich presunutí na čip eID

Nahratie certifikátov na čip občianskeho preukazu prebehne cez zabezpečený komunikačný kanál, sami si pritom nastavíte PIN k elektronickému podpisu a tiež PUK, pomocou ktorého v prípade potreby dokážete PIN odblokovať.  Systém vám v ďalších krokoch vydá tri typy certifikátov:

  • kvalifikovaný certifikát pre e-podpis budete používať pri podpisovaní v elektronickom prostredí. e-podpis je rovnocenný s vlastnoručným podpisom v klasickom papierovom úradnom styku
  • certifikát na vytváranie zdokonaleného e-podpisu
  • šifrovací certifikát, ktorý využijete na dešifrovanie komunikácie určenej výhradne vám.

Celý proces získavania certifikátov online trvá asi 20 minút v závislosti od rýchlosti vášho internetu. Na oddelení dokladov pri vašej fyzickej návšteve to zaberie asi 13 minút.

Nechcem nič vybavovať. Dá sa to aj inak?

Áno dá, ale nebude to zadarmo. Teraz vám tieto zásielky najčastejšie doručuje Slovenská pošta. A túto môžete poveriť tým, aby všetko za vás vybavila a vy sa medzitým budete venovať niečomu inému. Požiadali sme tak o stanovisko hovorkyňu Slovenskej pošty (SP).

Slovenská pošta ako jeden z prepravcov je súčasťou celého projektu. Cieľom Slovenskej pošty je plná digitalizácia a automatizácia procesov colného konania, aby bolo možné spracovať desiatky tisíc zásielok bez dlhšieho zdržania.

Hlavné funkcie aplikácie Slovenská pošta. Bude mobilná aplikácia aj na zásielky z tretích krajín?

To znamená, že odosielateľ (resp. poštový podnik tretej krajiny) pre potrebu colného konania vyplní elektronickú správu k zásielke, uvedie všetky požadované údaje, táto správa je dodaná spolu so zásielkou do krajiny určenia. Ak sú elektronické správy kompletné a bez chýb, urýchli sa colné konanie a následne SP dokáže tieto zásielky rýchlejšie spracovať a doručiť adresátovi. Ak však bude elektronická správa k zásielke s chybami, prípadne budú chýbať niektoré údaje (napríklad hodnota či druh tovaru), SP bude musieť chýbajúce údaje doplniť a/alebo komunikovať s adresátom, teda s vami. Môže tiež nastať situácia, že sa colné orgány rozhodnú vykonať kontrolu, a v takom prípade bude Slovenská pošta kontaktovať adresáta so žiadosťou o predloženie faktúry z dôvodu kontroly hodnoty tovaru.

Colník z príslušného colného úradu vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku, Slovenská pošta ju následne doručí adresátovi. Na jednom mieste teda uhradíte colné poplatky a poplatok za colno-deklaračné služby Slovenskej pošty. Colný dlh odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.

Výška poplatku za colné konanie bude závisieť od toho, či bude tento proces plne automatizovaný, teda či SP dostane kompletné dáta k zásielke od poštového podniku tretej krajiny a podanie colného vyhlásenia prebehne bez zásahu zamestnancov SP. V tomto prípade zaplatíte minimálny poplatok 2 eurá. Ak však bude potrebné do procesu vstúpiť a doplniť chýbajúce údaje, opraviť chybné údaje a/alebo komunikovať s adresátom, zaplatíte redukovaný poplatok 4 eurá alebo základný poplatok 9 eur. Závisí to od toho, v akom rozsahu bude potrebný zásahu pracovníka pošty.

Vo výsledku to znamená, že ak si napr. kúpite slúchadlá za 10 eur na Aliexpress a poštovné na Slovensko vám poskytnú zadarmo, zaplatíte 10 eur (cena tovaru) + 2 eur (DPH z 10 eur) + 2 eur (služby SP) = 14 eur. Ak vám však Aliexpress nedodá faktúru v angličtine s deklarovanou sumou a zaradením druhu tovaru, poplatok vzrastie na 21 eur, čo je o 100 % viac ako doteraz. Len pripomeňme, že podľa našich skúseností zásielky objednané cez Aliexpress nikdy neobsahujú faktúru, maximálne máte názov predajcu (často v čínštine) a vašu adresu (obyčajne skomolenú). Opierať sa môžete len o to, čo máte v histórii vašich objednávok.

Ešte pripomeňme, že Slovenská pošta nie je jedinou organizáciou, ktorá by vás mohla pri colnom konaní zastupovať. Môžu to byť aj kuriérne firmy. Náš názor je, že ich služby pri zastupovaní budú ešte drahšie.

Ako teda s dodávkami z tretích krajín?

No, čínski dodávatelia a nebudú len tak prizerať, ako sa im pekne rozbehnutý obchod rúca. Už pár rokov si budujú svoje sklady v niektorej z krajín v EU (najčastejšie Španielsko alebo Taliansko), odkiaľ sa žiadne preclievanie nepožaduje. Pravda je však aj to, že poštovné zadarmo z týchto krajín pri lacnejších tovarov sa obyčajne neposkytuje. Vždy je niečo za niečo. V skutočnosti by toto celé mohlo skončiť tak, že dodávky z čínskych obchodov cez európske sklady sa zrýchlia ale aj zdražia. Čo urobia americké firmy, na to si budem musieť ešte počkať. A tiež je to veľká príležitosť pre skutočne európsky agregačný obchod s cenami, ktoré dokážu konkurovať tým čínskym, minimálne po 1. júli 2021.

Situáciu si budeme naďalej sledujeme, Finančnú správu sme požiadali o prednostný prístup do pripravovaného portálu na preclievanie zásielok, aby sme si ho mohli aj pre vás otestovať.

Zdroje: Finančná správa SR. Ministerstvo vnútra, Slovenská pošta, Vlastné

Viac o nákupe tovaru z tretích krajín od 1. júla 2021

Nakupujete radi na čínskych obchodoch? Takto budeme musieť postupovať pri dodávke od 1. júla

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.