Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stavebníctvo je často označované za konzervatívny odbor, do ktorého zmeny a moderné technológie prenikajú o čosi pomalšie ako v iných oblastiach.

Ak by sa ale pozreli na vývoj posledných rokov, s týmto tvrdením sa príliš nedá súhlasiť. Z dôvodu silnejúceho konkurenčného tlaku a cien materiálov dochádza zo strany realizátorov omnoho ochotnejšie k hľadaniu a zvádzaniu optimalizačných riešení. Aké trendy môžeme v stavebníctve očakávať v roku 2024 z pohľadu zavádzania nových technológií?

S blížiacim sa koncom roka prichádza čas nielen na bilancovanie, ale aj predikcie ďalšieho vývoja. Už dnes je zrejmé, že rýchla penetrácia moderných technológií bude mať v segmente stavebníctva vzrastajúci trend.

Napokon, už v súčasnosti nie je ničím výnimočným, keď pri projekčnej činnosti pomáhajú drony a využívajú pokročilé možnosti v rámci BIM, teda virtuálneho monitorovania budov. Aj podľa skúseností Visio Building sú čoraz dôležitejšie aj pokročilé metódy vizualizácie, ktoré klientom výrazne uľahčujú rozhodovanie. Zrejmý je aj nárast využívania AI technológií predovšetkým za účelom preventívnej analýzy a doplnenie projektových materiálov. Bokom ale neostávajú ani iné trendy, ktorých čoraz väčšie využitie umožnili práve moderné technológie.

Väčší dôraz na modularitu

Jednoduchá údržba, nižšie náklady na výstavbu a flexibilita. To sú jednou vetou zhrnuté hlavné výhody modulárnych konštrukcií, ktoré sú populárne nielen v priemyselnom sektore. Rásť bude popularita nielen drevostavieb, ale aj domov z prefabrikovaných betónových panelov či konštrukcie z ľahkých kompozitných materiálov. Vďaka modularite si tak môžete dovoliť viac aj na menšom priestore, napríklad ak by ste sa rozhodli pre bazén v podaní Bazénservis.

DrevodomyZdroj: elements.envato.com
Drevodomy

Využívanie materiálov z organických zdrojov

Až doteraz sme spomínali najmä finančné úspory, čoraz viac sa ale hovorí aj o dopadoch stavebných činností na životné prostredie. Viac pozornosti sa preto venuje prírodným materiálom a obľúbené sú aj rôzne ekologické varianty materiálov. Do vylepšovania stavebných materiálov opäť vstupujú moderné technológie, vďaka ktorým je možné experimentovať a vyvíjať napríklad betón s určitou mierou regenerácie, prípadne tehly so špeciálnou štruktúrou vytlačené na 3D tlačiarni.

Robotika a automatizácia na staveniskách

Nie to tak dávno, čo by sme mohli povedať, že stavba pomocou robotou je iba sci-fi, dnes to už ale neplatí.

Pri niektorých činnostiach sú jednoduchšie roboty so schopnosťou navádzania už teraz vítanými pomocníkmi a svoje využitie by si našli napríklad aj pre čistenie kanalizácie Dunajská Streda. Rovnako si svoje uplatnenie nachádzajú aj roboty schopné samostatne vŕtať podľa vopred zadaných údajov.

Robotika a automatizácia má čisto z technického pohľadu otvorené dvere na staveniská už dnes, problémom sú však stále pomerne vysoké nadobúdacie náklady, ktoré zatiaľ bránia ich širokému nasadeniu. Stavebné činnosti v podaní robotov však už vôbec nie vzdialenou hudbou budúcnosti. 

Robotika a automatizáciaZdroj: elements.envato.com
Robotika a automatizácia

Značky: