Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zosúladenie pracovného a rodinného života vedie mnohé ženy v rámci 28 krajín Európskej únie k tomu, aby sa zamestnali na čiastočný úväzok.

V roku 2017 bolo v EÚ zamestnaných na čiastočný úväzok 32 % žien v porovnaní s 9 % mužov. Na Slovensku však podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat pracovalo na čiastočný úväzok len 8 % žien v porovnaní so 4 % mužov. Celkovo je však v krajine vyššia nezamestnanosť žien ako mužov.

„Najvyšší podiel pracujúcich žien na čiastočný úväzok bol v Holandsku (76 %), nasleduje Rakúsko (47 %) a Nemecku (46 %). V prípade Holandska je aj najvyšší podiel mužov pracujúcich na čiastočný úväzok v rámci EÚ, a to na úrovni 16 %,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Najmenej ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok je v Bulharsku (2 % rovnako u žien aj u mužov).

Čiastočný pracovný úväzok, alebo skrátený pracovný čas má svoje výhody aj nevýhody. V mnohých európskych krajinách ho ľudia využívajú, pretože majú viacero pracovných aktivít naraz. Pre ženy je neraz výhodou to, že sa môžu viac venovať rodine a deťom. Na druhej strane pracovať na čiastočný úväzok znamená aj nižšiu mesačnú mzdu.

„Častokrát sa ľudia zamestnajú na čiastočný úväzok aj nedobrovoľne, nakoľko si nedokážu nájsť pozíciu na plný úväzok. Nezamestnanosť žien na Slovensku dosiahla za rok 2017 úroveň 8,4 %, u mužov to bolo 7,9 %,“ doplnila Buchláková. Ak sa pozrieme na okolité krajiny, výrazný podiel skrátených pracovných úväzkov majú Rakúšania, v prípade žien ide takmer o polovicu. Súvisí to s tým, že v krajine, ktorá sa drží tradícií, stále prevláda stereotyp, že muž je živiteľom rodiny a žena sa viac stará o domácnosť a rodinu. Mnoho mužov si v prípade čiastočného úväzku popri práci dopĺňa vzdelanie.

V roku 2017 v EÚ miera nezamestnanosti  bola u žien 7,9 % a u mužov 7,4 %. V trinástich členských štátoch bola miera nezamestnanosti vyššia u žien, v dvanástich u mužov a v Belgicku, Luxembursku a Poľsku bola rovnaká. Najväčšie rozdiely medzi mierou nezamestnanosti u žien a u mužov, kde táto bola vyššia u žien ako u mužov bola pozorovaná v Grécku (26,1 % u žien a 17,8 % u mužov) a v Španielsku (19,0 % a 15,7 %). Najväčšie rozdiely v opačnom prípade nižšej miery u žien ako u mužov boli sledované v Litve (5,7 % a 8,6 %) a v Lotyšsku (7,7 % u žien a 9,8 % u mužov).