O aplikácii TrustOne sme už písali. Je to overený spôsob, ktorý sa na Slovensku používa napr. v Trnave pri víkendovom testovaní a ľudia z neho odchádzajú s digitálnym certifikátom informujúcim o slobode pohybu a možnosti používať niektoré služby.

My sme sa na aplikáciu a jej fungovane boli pozrieť priamo v centrále v Bratislave a prinášame informácie o tom, ako to funguje. Naozaj na to treba len dva mobily + samozrejme infraštruktúru, ktorá je za celým systémom. TrustOne sa dá využiť pri testovaní  antigénnymi a PCR testami, dal by sa použiť aj pri očkovaní.

Dva mobily a dosť

Na jednom telefóne sa prihlasuje osoba, ktorá pracuje pre mobilné odberové miesto (MOM) ako odberový administratívny pracovník, pričom sa do systému zaregistruje občana napr. aj nasnímaním občianskeho preukazu, alebo cez jeho QR kód TrustOne ID, ktoré získal registrovaním na portáli služby.

K takto zaevidovanej osobe pri antigénnom testovaní priradí identifikačné číslo u nás ľudovo známe ako lístok od šatne.  Takto sa vytvorí jedinečný kód sprevádzajúci celé testovanie. K jednotlivým identifikačným kódom potom po odobraní vzorky a uplynutí 15 minút priraďujú zdravotníci výsledky testov – negatívny alebo pozitívny.

Pri testovaní PCR metódou napr. na školách k digitálnej identite vo forme QR kódu postupne snímajú cez mobil čiarové kódy testovacích skúmaviek, ktoré sa používajú pri vyšetrení v laboratóriu. Laboratórium po vyšetrení vzorky posiela cez API šifrovane výsledky priamo do systému TrustOne, ktorý okamžite zašle výsledok testu do mobilnej aplikácie občana.

Registrácia skúmaviek pre PCR vyšetrenie

Generovanie certifikátu

Testovaná osoba ihneď po odobraní vzorky môže opustiť MOM, keďže ihneď po tom, ako je pridelený k identifikačnému číslu negatívny či pozitívny výsledok, si občan môže v mobile pozrieť svoj certifikát. Zamestnanec MOM pritom má priamo v mobile prehľad o celej histórii ním priradených výsledkov testu. Testovaná osoba dostáva na svoj mobilný telefón digitálny certifikát v predpísanom tvare.

Google Play
App Store

Aplikácia TrustOne dokáže už dnes vedľa „klasického“ certifikátu vygenerovať aj napr. pre účely letného cestovania plánovaný Zelený digitálny certifikát podľa pravidiel stanovených EU komisiou. Tento QR kód je väčší a obsahuje minimum osobných informácií. V podstate je to meno a dátum narodenia, miesto a čas testu a samozrejme jeho výsledok. V prípade očkovania sú tu dátumy podania jednotlivých dávok, či typ vakcinačnej látky. K dispozícii je aj certifikát v papierovej podobe, ktorého digitálnu podobu máte tiež v mobile. Na to nemusíte mať nainštalovanú žiadnu ďalšiu aplikáciu.

Po prečítaní zobrazeného kódu na telefóne testovanej osoby napr. pri vstupe do školy, zamestnania či do dopravného prostriedku sa kontrolórovi zobrazí len výsledný údaj, či je na to osoba oprávnená na vstup. Pritom to môže byť na základe platného testu, ukončeného očkovania alebo v ochrannej lehote 180 dní po prekonaní choroby COVID-19. Tieto pravidlá sa dajú priebežne upravovať a QR kód vždy poskytne len informáciu, či za súčasných pravidiel osoba môže alebo nemôže vstúpiť na daného typu prevádzky.

Všetko je v poriadku, vstup je voľný

Všetko je v poriadku, vstup je voľný

Okrem Slovenska sa TrustOne používa napr. aj v Českej republike, kde platia o niečo iné pravidlá. Systém TrustOne sa používa globálne, napr. vo Formule1, MotoGP, výletných lodiach Royal Caribbean, na všetkých letiskách v Španielsku, na letisku Heathrow v Londýne, Shiphol v Amsterdame, na skoršie opustenie karantény vo Veľlej Británii, v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Singapure, USA, používajú ju mnohé letecké spoločnosti, napr. Etihad, Emirates, nedávno podpísala IATA (združuje 290 leteckých spoločností zo 120 krajín) zmluvu s Eurofins, ktorá používa TrustOne ako svoj laboratórny systém na testovanie Covid a pôsobí v 50 krajinách sveta. Používa sa tiež pri otváraní všetkých typov škôl v Berlíne (600 tisíc detí), asistuje pri otváraní škôl v Českej republike z poverenia Ministerstva vnútra ČR.

TrustOne sa dá prispôsobiť jednak jazykovo ale samozrejme aj danými pravidlami. Otázka znie, či NCZI resp. Ministerstvo zdravotníctva SR využije takýto systém, ktorý tu už je a funguje, alebo znova budeme vyvíjať niečo oveľa komplikovanejšie.

Viac o aplikácii TrustOne

Aplikácia na QR kód ako priepustka na cestovanie po EU už existuje na Slovensku. Takto to funguje

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.