Doplnené 8.11.: Twitter v týchto dňoch navýšil počet znakov na 280 globálne pre všetky jazyky a ich používateľov, okrem japončiny, kórejštiny a čínštiny. 

Mikroblogovacia sociálna sieť začala tento týždeň testovať dvojnásobnú dĺžku znakov pre jeden tweet. Dôvodom je rôznorodosť jazykov.

Twitter v časoch, keď vznikal, mal akúsi víziu byť ekvivalentom k SMS správam a preto už od začiatku bol limit 140 znakov pre jeden tweet. Sociálna sieť sa to však rozhodla zmeniť a navýši počet znakov na dvojnásobok, teda na 280 znakov. Spoločnosť zatiaľ testuje dlhší formát na malej vzorke, na základe ktorej sa pravdepodobne rozhodne spustiť navýšenie pre všetkých používateľov.

K navýšeniu dochádza najmä z dôvodu rôznorodosti jazykov, ktoré používatelia používajú vo svojich tweetoch. V jazykoch, ako je čínština, japončina, prípadne kórejčina, je možné vyjadriť takmer dvojnásobné množstvo informácií, než v jazykoch, ako je slovenčina, či angličtina.

Sociálna sieť svoje rozhodnutie ohľadom navýšenia počtu znakov dokladá aj štatistikami, kde uvádza, že až 9% tweetov napísaných v angličtine má maximálnu možnú hranicu 140 znakov, zatiaľ čo v japončine to je len 0,4% tweetov.

Zdroj: 9to5google

Autor: Martin Štěpánek

Prečítajte si aj:

Výluky na trati či poruchy rušňov. ZSSK bude o mimoriadnych udalostiach informovať nonstop na sociálnych sieťach