Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priorita

Boj proti poisťovacím podvodom patrí medzi priority našej poisťovne, samozrejme, chceme v maximálnej miere dosiahnuť to, aby sme odškodňovali klientov, ktorým naozaj vznikol nárok na poistné plnenie a nezaplatili tým, ktorí sa chcú k výplate z poisťovne dostať podvodom.

Štatistika

V roku 2016 dominovali podozrenia z podvodov najmä v neživotnom poistení, tvorili až 94% všetkých prípadov. Až v 70% prípadoch z nich sa podarilo preukázať podvodné konanie.

Zvyšných 6% podozrení z podvodného konania sa týkalo životného poistenia, pričom podvod sa podarilo preukázať v takmer 17% prípadoch.

Aj v roku 2017 dominovalo v podvodoch neživotné poistenie, až 98% podozrivých škôd tvorili škody v neživotnom poistení. Až v 54% prípadoch z nich sa nám aj podarilo preukázať podvodné konanie. Takmer 2% podozrivých škôd pripadalo na životné poistenie, pričom podvod sa podarilo preukázať až v 50% prípadoch.

Môžeme teda povedať, že v roku 2017 klesli podvody v škodách na zdraví, ale vzrástli v neživotnom poistení. Klienti, ktorí sa chcú obohatiť či už na účet poisťovni, alebo na účet poctivých klientov, pristupujú k páchaniu nekalej činnosti čoraz sofistikovanejšie a tak sa ich úmysly aj ťažšie preukazujú.

Stále máme prípady, ktoré nie sú zatiaľ ukončené a v ktorých sa vykonáva znalecké skúmanie a dokazovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdmi.

Čoho sa podvody najviac týkali

 Prevažnú väčšinu poistných podvodov sa minulý rok podarilo odhaliť v neživotnom poistení v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. Ide napríklad o využitie poškodených častí z iných vozidiel pri snahe uplatniť si škodu. Alebo sú to prípady, keď poškodení a vinníci v hláseniach škodových udalostí deklarujú ich vznik inými spôsobmi, ako sa reálne stali alebo išlo o zámerné navýšenie škody pri havárii.

Najčastejšie prípady v životnom poistení sú poistné zmluvy uzatvorené po poistnej udalosti, alebo prípady, kedy sa nás klienti snažia presvedčiť, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a až znaleckým skúmaním sa podarilo preukázať, že klienti utrpeli túto ujmu dávno pred úrazom. Ide tiež o fiktívne úrazy, uplatňovanie si nároku dennej dávky pri nezamestnanosti a nároku pri čase nevyhnutého liečenia.

Ako odhaľujeme, prevencia, technológie, aká je objasnenosť

UNIQA pri šetrení poistných udalostí úzko spolupracuje s externými spoločnosťami, využívame aj služby detektívnych agentúr a súdnych znalcov, posudkového lekára pri životnom a úrazovom poistení. Odhaľovaniu podvodov tiež pomáhajú vyškolení interní  zamestnanci. Samozrejme, pri vážnejších prípadoch, ak je na to dôvod, spolupracujeme aj s políciou.

Aj vďaka tomu je  úspešnosť odhaľovania podvodov v UNIQA poisťovni je veľmi vysoká.

 Pri skúmaní podozrivých prípadov využívame rôzne databázy, registre, moderné technológie ale aj elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom, ako ho popisuje klient.

V životnom poistení napr. dôkladne skúmame zdravotnú dokumentáciu predloženú klientom, v prípade potreby vyžiadame od lekára ďalšie lekárske správy, posudky a v podozrivých prípadoch skúmame aj rongtenové snímky. Stalo sa totiž, že rongtenový snímok nakoniec diagnózu, za ktorú klient požadoval plnenie, nepotvrdil. Viackrát sa nám stalo, že keď sme klienta žiadali o zaslanie snímku a klient nám ho nakoniec nedoručil.

Kuriozita

 Evidujeme prípad, keď nám klient nahlásil, že mu na čelné sklo auta spadol meteorit, niekde v okolí Patrónky v Bratislave. J Pri skúmaní škody sa nakoniec preukázalo poškodenie čelného skla malým úlomkom z kameňa.

 

Značky: