Nový systém reCAPTCHA je neviditeľný a beží na pozadí stránok. Rozpoznať vás od robota by mal vedieť rovnako spoľahlivo. Najpopulárnejší z CAPTCHA systémov (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je reCAPTCHA od Google. Jednoduché úlohy, ako rozlíšiť neostrý nápis, či vybrať správne obrázky z niekoľkých prezentovaných, sme museli už robiť všetci, aby sme sa dostali na rôzne zabezpečené stránky.

Google však nechce veľa prezradiť o tom, ako nová verzia reCAPTCHA funguje – pochopiteľne, aby tvorcovia rôznych botov neprišli na to, ako systém obchádzať. Vieme len, že „využíva kombináciu strojového učenia a pokročilej analýzy rizík, ktorá sa prispôsobuje novým a vznikajúcim hrozbám“.

 

Systém by mal vyhodnocovať či ste človek alebo robot podľa toho, ako sa správate na internete, z akých stránok prichádzate a čo na navštívenej stránke robíte. Inak návštevníkov vyhodnocuje, ak už na stránke predtým boli a vie, čo na nej robili. V prípade, že vás vyhodnotí ak podozrivých, tak vám ponúkne niektorú zo starých dobrých overených úloh, aké dobre poznáme.

Zdroj: Ars Technica

Kladivo na trollov. Nový algoritmus dokáže automaticky rozpoznávať slaboduché príspevky