Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V minulom roku investovali banky do propagácie svojich hypotekárnych produktov celkovo viac ako 13,5 milióna eur. Tento údaj vyplýva z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence agentúry TNS Slovakia, ktorý vychádza z oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a bonusy.

V porovnaní s rokom 2013 poklesli v roku 2014 výdavky na reklamu v tomto segmente až o jednu štvrtinu. Vývoj v prvom polroku 2015 však naznačuje, že tento rok bude reklamný priestor bánk patriť predovšetkým hypotékam, keďže v porovnaní s prvým polrokom 2014 zaznamenali reklamné výdavky nárast o takmer 100 %. Hypotéky sú zároveň tento rok historicky najlacnejšie a záujem o ne prejavujú najmä mladí ľudia. Z prieskumu Lifestyle 2015 agentúry TNS Slovakia napríklad vyplynulo, že kúpu bytu alebo domu plánuje 17 % a kúpu chaty či záhrady 6 % ľudí. Väčšina z nich pokryje výdavky spojené s touto kúpou práve prostredníctvom hypotekárneho úveru. Ďašia štvrtina (23 %) Slovákov zvažuje v blízkej budúcnosti rekonštrukciu bytu alebo domu, a tu vzniká opäť možnosť využiť hypotéku, najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu väčšieho charakteru.

Reklamné výdavky na hypotekárne úvery za rok 2014

Počas roka 2014 inzerovalo v médiách 10 bankových subjektov. V tradičnom mediamixe dominuje podľa očakávania televízia s takmer 85 % podielom, nasledovaná je printovými médiami, ktoré mierne prekročili 10 % hranicu. Na opačnej strane sa nachádza kinoreklama s necelým jedným percentom a rozhlasové spoty, ktoré tesne pokorili 1,5 %- tnú hranicu.

Výdavky na reklamu po médiách

Počas uplynulého roka odvysielali televízie takmer 16 500 reklamných spotov na hypotekárne produkty v celkovej dĺžke presahujúcej 94 hodín. V printových médiách zabrala inzercia hypotekárnych produktov dokopy 246 inzertných strán (z toho 85 inzertných strán v časopisoch a 161 inzertných strán v novinách).

Prehľad odvysielaných reklám na hypotéky podľa TV spoločností

TV spoločnosťdĺžka reklám v hodinách
JOJ GROUP48
MARKÍZA GROUP45
TA30,5

Z ponuky novinových titulov využili banky v najväčšej miere inzertný priestor v denníkoch Nový Čas, SME a Plus jeden deň. V prípade časopisov využili banky najviac priestoru v Plus 7 dní, Trende a Živote. Z novín to bol Nový čas, Sme a Hospodárske noviny.

 TOP 3 printové tituly podľa počtu inzertných strán

Titulpočet inzertných strán
ČASOPISY
   Trend14
   Plus 7 dní9
   Pekné bývanie8
NOVINY
   Nový čas19
   Sme11
   Plus jeden deň9

Najväčšími zadávateľmi v kategórii hypotekárne úvery boli Prima banka, Slovenská sporiteľňa a VÚB banka. Zloženie trojice na špici rebríčka v prvom polroku 2015 je veľmi podobné, keď VÚB banku nahradila Tatra banka.

Top 10 zadávateľov reklamy 2014

Zadávatel‘Total
Prima banka4 218 373
Slovenská sporiteľňa3 575 549
VUB banka2 187 485
Tatra banka2 182 559
Poštová banka1 632 745
Sberbank1 584 930
ČSOB1 552 996
OTP Banka117 506
UniCredit4 000
BKS Bank3 600

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Top 3 zadávatelia reklamy 2015 (január až jún)

Zadávateľvýdavky na reklamu v €*
Slovenská sporiteľňa4 446 835
Prima banka2 989 405
Tatra Banka2 068 564

* Výdavky vypočítané podľa oficiálnych cenníkov bez zohľadnenia zliav, bonusov a provízií.

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 140 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 360 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Značky: