Dohodu o vybudovaní nového vedecko-výskumného a servisného centra včera podpísali spoločnosť ZTE Corporation, Vedecký park Univerzity Komenského (UVP UK) a Fakulta Informatiky a Informačných technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (FIIT STU). Hodnota investície je 20 mil. Euro a jej cieľom je vytvoriť takmer 100 nových pracovných miesto do roka 2020.

ZTE_podpis_2_nov15_nowatNáplňou centra bude aplikovaný výskum v oblastiach informačných a komunikačných technológii, biotechnológie, bioinformatiky a súvisiacich medziodborových oblastiach. Nové centrum nebude požadovať štátnu dotáciu SR. K podpisu dohody prišlo počas summitu „Čína + 16“ v Suzhou (Čína).

Ako uviedol dekan FIIT STU Pavel Čičák: „Z pohľadu nových technológií a výskumu v oblasti aplikovanej informatiky je Čína ďaleko pred nami. Ak sa nám podarí preniesť časť jej know-how na Slovensko a spoločne s našimi odborníkmi posunúť vývoj dopredu, je to pre nás obrovská príležitosť.“

Riaditeľ UVP UK, Ján Turňa dodal: „Je veľmi významné, že globálna technologická spoločnosť ZTE Corporation sa rozhodla vybudovať svoje vedecko-výskumné a servisné centrum práve v Mlynskej doline spolu s Vedeckým parkom UK a FIIT STU. Ťažiskom vývoja v novom centre bude multidisciplinárne riešenie medzi biomedicínou a informačnými- technológiami.“

Ako uviedol Ming Li, viceprezident  ZTE Corporation, ZTE pozorne sleduje rozvíjajúce sa trendy a výzvy v oblasti informačných technológií, čo je aj spoločným cieľom všetkých partnerov a ich zákazníkov. S 20-timi vedecko-výskumnými centrami a 108 pobočkami vo svete, sa ZTE angažuje do informačno-komunikačných riešení zameraných na hlavné priemyselné odvetvia, verejných i podnikových klientov. S novým vedecko-výskumným centrom prinesie ZTE  na Slovensko svoje globálne skúsenosti a inovácie.

Značky: