Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas misie posádka realizovala aj projekt gymnázia zo Skalice, ktorý vyhral druhý ročník súťaže Misia Mars.

Súťaž bola v roku 2018 organizovaná Slovenskými elektrárňami v spolupráci so SOSA. Víťazný experiment sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre rastliny počas vesmírnych misií. Cieľom gymnazistov bolo ukázať, že aj takéto hnojivá sa môžu vyrovnať bežným dusíkatým. “Experiment prebehol úspešne a zapojený bol každý člen posádky,“ komentovala Musilová. Zároveň dodáva, že: „Ženy zbierali nielen vlasy, ktoré im pravidelne vypadávali, ale aj tie ostrihané.

Rovnako obetovali nejaké vlasy aj muži, no tí predovšetkým odkladali svoje chlpy po holení. Aj vďaka tomu sa nám podarilo nazbierať dostatočné množstvo materiálu na pestovanie špenátu.“ Do projektu boli zapojení gymnazisti Patrik Jozefovič, Tomáš Štrba, Ivan Čermák, Monika Klásková, Patrik Modrovský a ich profesorka PaedDr. Zuzana Formánková. Musilová plánuje aj naďalej spájať svoje výskumné a vzdelávacie aktivity so Slovenskom. Chce spoluorganizovať ďalšie kolo súťaže, pokračovať vo vedení študentských prác a prehlbovať vesmírne projekty cez SOSA.

Medzi ne patria aj prednášky a popularizačné videá pripravené s FEI STU zo simulovanej vesmírnej stanice na Havaji. Na FEI STU sa zároveň pripravuje nový študijný program kozmického inžinierstva, v rámci ktorého by Musilová vyučovala aj astrobiológiu. Mahina Lani, raj na Mesiaci.

Výsledky simulovaných misií vedených Musilovou na Havaji budú slúžiť na prípravu budovania základne na Mesiaci pod záštitou International Moonbase Alliance (IMA). IMA je medzinárodná organizácia, ktorej súčasťou sú vesmírne agentúry, firmy a univerzity z celého sveta. Vedenie IMA plánuje začať budovať základňu na Mesiaci v nasledujúcom desaťročí. Prototyp takejto mesačnej stanice sa však plánuje budovať na Havaji v nasledujúcich dvoch rokoch. Základňa na Mesiaci sa má volať Mahina Lani, čo po havajsky znamená raj na Mesiaci.

„V nasledujúcom roku plánujeme sériu misií s ESA, ILEWG, VU a inými organizáciami. Pre realizáciu simulovaných misií na Mesiac a Mars sme získali granty od viacerých amerických inštitúcií ako Johnsonove vesmírne centrum NASA, University of South Florida, spoločnosti ako SIFT a Ketone Technologies,“ uzatvára Michaela Musilová, ktorá aktívne spolupracuje so svetovými vesmírnymi agentúrami NASA a ESA, ako aj s mnohými firmami a univerzitami po celom svete.

Značky: