Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť O2 Slovakia dosiahla v prvom polroku 2015 výnosy vo výške 117,3 mil. €, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 14,1% nárast. K 30. júnu vzrástla zákaznícka báza spoločnosti medziročne o 6,4 % na takmer 1,711 mil. Spoločnosť zároveň zvýšila v prvom polroku prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) o viac ako 20 %.

„Aj v prvom polroku rástlo O2 vo všetkých prevádzkových a finančných ukazovateľoch. Rok 2015 je pre O2 investičným rokom, čo sa odráža najmä na kontinuálnom modernizovaní sietí a ich zvyšujúceho sa pokrytia. Aktuálne je naša vlastná 3G sieť dostupná pre takmer 70 % populácie, pričom do konca roka rozšírime aj najrýchlejšiu 4G sieť, a to do 13 najväčších miest na Slovensku. Počas prvého polroka sme pre zákazníkov priniesli možnosť darovať neobmedzené hovory až pre štyroch blízkych s obľúbeným programom O2 Paušál, či aktuálne volania z krajín EÚ v roamingu za domáce ceny na dva mesiace automaticky pre celú zákaznícku bázu,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ spoločnosti O2.

Celkové výnosy O2 v prvom polroku 2015 dosiahli 117,3 mil. € čo predstavuje medziročný 14,1% nárast. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb predstavoval v sledovanom období 5,7 €, ARPU pri zákazníkoch platiacich na základe faktúry dosiahol 12,7 €.

K 30. júnu 2015 vzrástol medziročne počet aktívnych zákazníkov o 6,4 % na takmer 1,711 mil. Od začiatku roka 2015 zaznamenalo O2 čistý nárast zákazníckej bázy o takmer 27 tisíc SIM kariet. Za týmto nárastom stál najmä 7,7% medziročný nárast zákazníkov fakturovaných služieb na vyše 884 tisíc, zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb vzrástol medziročne o 5 % na vyše 826 tisíc. Podiel zákazníkov fakturovaných služieb na celkovej zákazníckej báze vzrástol už na 51,7%, čo predstavuje medziročný nárast o 0,7 p.b.

Od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 si zákazníci do siete O2 preniesli 45 147 telefónnych čísel.

Na základe prieskumu nezávislej agentúry Ipsos Tambor a spoločnosti O2 Slovakia dosiahlo O2 opäť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých slovenských mobilných operátorov.

Značky: