Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úspešnými účastníkmi výberových konaní na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 150 – 10 650 MHz sú spoločnosti JUKO s.r.o., Slovanet, a.s., SNET GROUP a.s. a VOSPOL, s.r.o. Frekvencie sa využívajú na poskytovanie prístupu k internetu na lokálnej úrovni. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami pridelil frekvencie úspešným účastníkom. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 6228 EUR.

Spoločnosť Slovanet získala frekvencie v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Stropkov a Svidník. VOSPOL získal frekvencie v Stropkove a vo Svidníku, JUKO v Prešove a SNET GROUP v Dunajskej Strede. O frekvencie v Senci neprejavil nikto záujem.

Výberové konania začali výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktoré RÚ 5. júna 2015 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. RÚ určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanovila poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestnil ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bola najvyššia. V každej lokalite mohlo byť úspešných niekoľko záujemcov. V lokalitách Stropkov a Svidník bolo k dispozícii sedem frekvenčných blokov, v Dunajskej Strede a Pezinku šesť, v Senci päť, a v Prešove dva frekvenčné bloky.