Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Globálny dodávateľ pre priemysel a svetová jednotka v predaji montážneho a spojovacieho materiálu Würth Group dosiahla za rok 2016 podľa predbežnej ročnej účtovnej závierky 11,8 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 7,1 percenta (za rok 2015 dosiahla tržby 11 miliárd eur) a v miestnych menách o 7,9 percenta.

Skupina dosiahla aj dvojciferný nárast prevádzkového zisku a splnila tak svoje ciele. „Naše stratégia multikanálového predaja sa ukazuje byť účinná,“ skonštatoval k výsledkom Robert Friedmann, hovorca vedenia koncernu Würth. „Či už hovoríme o investíciách do elektronického obchodu alebo o otvorení nových pobočiek – v Adolf Würth GmbH & Co. KG je v roku 2017 naplánovaný rast pobočiek zo súčasných 437 na 480.

Dcérske spoločnosti v južnej a východnej Európe si vlani viedli výnimočne dobre a vykompenzovali tak zložité obdobie na trhoch západnej Európy a Severnej Ameriky.

Prvýkrát v histórii skupiny prekročil počet zamestnancov číslo 70.000. Celkový počet zamestnancov v skupine za vlaňajšok vzrástol o 2 413 na celkových 71 391.

Investície do elektronického obchodu

V roku 2016 koncern Würth výrazne investoval do svojich e-biznis aktivít: Od 1. decembra 2016 skupina odštartovala B2B elektronickú platformu na obstarávanie tovaru – e-obstarávanie Wucato (www.wucato.de). Zákazníci si môžu vybrať z viac ako 500.000 produktov buď od dodávateľov v rámci koncernu Würth, ako aj iných dodávateľov. Je to ďalší dôležitý krok smerom k digitálnej konkurencieschopnosti. Materská spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG chce sama prijať 60 nových zamestnancov na dosiahnutie svojich e-biznisových aktivít, medzi nimi aj špecialistov pre on-line stratégie. Tento krok zároveň odráža, aký význam prikladá koncern Würth tomuto kanálu predaja.

Zreteľný nárast prevádzkového zisku

Ako ukazujú predbežné výpočty, prevádzkový zisk skupiny Würth medziročne výrazne vzrástol na 600 miliónov eur (za rok 2015 dosiahol 525 miliónov eur). „Vyššia produktivita a cielené zníženie nákladov sú dva faktory, ktoré prispeli k nadpriemernému rastu  výsledku,“ podotkol Friedmann.

Značky: