Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvyšuje lojalitu nových zamestnancov, ich zotrvanie v spoločnosti a produktívnosť; zlepšuje procesy personálneho oddelenia.

Y Soft® Corporation, popredný poskytovateľ podnikových kancelárskych riešení, dnes zverejnil YSoft Clerbo™, komplexné riešenie procesu úvodných školení, ktoré zabezpečí lojálnosť nových zamestnancov a ich produktívnosť od prvého dňa.

Organizácie investujú značné množstvo času a prostriedkov na prilákanie nových zamestnancov. Menej pozornosti však venujú tomu, čo sa deje po podpísaní pracovnej zmluvy s novým zamestnancom. Prieskum ukazuje, že spoločnosti, ktorých noví zamestnanci majú pozitívnu skúsenosť s procesom úvodných školení, si týchto zamestnancov udržia dlhšie, a že noví zamestnanci sa stávajú produktívnejší oveľa rýchlejšie.

S mobilnou aplikáciou Clerbo sú noví zamestnanci, skôr ako začnú pracovať, vystavení kultúre spoločnosti v oblasti prijímania nových zamestnancov, jej smerniciam a administratíve, teda úlohám, ktoré sú v procese úvodných školení potrebné. V deň nástupu do práce sú pokojní a môžu začať svoj na mieru pripravený plán školení. Manažéri zodpovední za prijímanie nových zamestnancov môžu sledovať pokrok školenia nového zamestnanca a prijímať spätnú väzbu.

Dôležité pre spokojnosť nového zamestnanca s prácou je interaktívna skúsenosť zahŕňajúca spätnoväzobnú slučku, ktorá môže zahŕňať kvízy, otázky a hodnotenia. YSoft Clerbo taktiež poskytuje portál s novinkami, na ktorom môžu noví zamestnanci sledovať úlohy školenia, stretnúť sa s širšou komunitou zamestnancov, byť informovaní o novinkách spoločnosti a nájsť dôležité interné odkazy.

„V súčasnosti využívame funkciu úvodných školení YSoft Clerbo na kontaktovanie zamestnanca skôr ako je prijatý/á. V budúcnosti chceme používať YSoft Clerbo vo fáze úvodných školení a tiež pre internú komunikáciu v rámci spoločnosti a to využitím funkcií uverejňovania noviniek a smerníc. Očakávame nielen zníženie množstva administratívy v papierovej podobe, ale čo je dôležitejšie, zníženie fluktuácie nováčikov, lepšiu komunikáciu a povedomie zamestnancov.“ povedala Monika Brodilová, manažérka pre kompetencie a vedenie spoločnosti IKEA pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

„Po identifikovaní potreby trhu po interaktívnom riešení úvodných školení na trhu, sa zrodila myšlienka vytvoriť Clerbo,“ povedal Karel Fuksa, generálny manažér YSoft Clerbo, Y Soft Corporation.  „Kľúčom bolo vytvoriť jedinečnú skúsenosť prijímania nových zamestnancov a taktiež zlepšiť produktivitu a procesy oddelenia ľudských zdrojov.“

Clerbo, služba typu Cloud, je prístupná na osobných počítačoch so systémom Windows alebo Mac, prenosných počítačoch a mobilných zariadeniach so systémom iOS a Android. Službu je možné upraviť tak, aby odzrkadľovala značku organizácie. Existujúci zamestnanci môžu byť do Clerba jednoducho importovaný a môžu využívať portál noviniek a absolvovať ďalšie školenia počas ich pôsobenia v spoločnosti.

Informácie o produkte YSoft Clerbo a jeho dostupnosti

YSoft Clerbo je ideálny pre organizácie, ktoré prijímajú viac ako 100 nových zamestnancov ročne.  Organizácie ľudských zdrojov investujú do činností Future of Work (tiež známej ako Work 4.0), YSoft Clerbo môže zlepšiť produktívnosť oddelenia ľudských zdrojov a poskytnúť také skúsenosti v procese úvodných školení, ktoré spĺňajú potreby nových zamestnancov všetkých vekových kategórií.

Organizácie si môžu predplatiť celú zostavu Clerbo modulov, alebo používať iba konkrétne zostavy funkcií nachádzajúce sa v jednotlivých moduloch.   Pri predplatení jednotlivých modulov sa dajú ďalšie moduly, v prípade potreby viacerých funkcií, jednoducho integrovať.

Clerbo bolo vyvinuté v  YSoft Labs, v internom inovačnom centre Y Soft, kde sa zaoberáme novými technológiami a nápadmi. Ako výsledok práce YSoft Labs je Clerbo spočiatku dostupné v skupine partnerských predajcov Y Soft na trhoch vybraných krajín, medzi ktorými je Česká republika, Slovensko a Poľsko. Viac informácií vrátane videí môžete nájsť na webovej stránke YSoft Clerbo.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Značky: