V júni toho roka to bolo presne 6 rokov, čo Google predstavil svoju alternatívu Facebooku, sociálnu sieť Google+.

Keďže sa mu však dodnes nepodarilo, napriek nemalej snahe, prilákať ani len užívateľov Gmailu k jej aktívnemu využívaniu, pokúsi sa preraziť vo svete sociálnych sietí iným spôsobom. Prostredníctvom celosvetovo bezkonkurenčného videoportálu YouTube.

Ako všetci dobre vieme a vie to veľmi dobre aj samotný Google, sociálne siete sú zdrojom obrovských príjmov pre akcionárov (najmä vďaka toľko milovanej reklame). Dokonale tu platí priama úmernosť v zmysle, čím viac aktívnych používateľov, tým vyššia atraktivita pre inzerujúce firmy a tým vyššie zisky. YouTube, narozdiel od Google+, disponuje širokou základňou aktívnych používateľov (momentálne je to už viac ako miliarda). Google sa preto rozhodol tento obrovský potenciál speňažiť a postupne pridá nové funkcie, ktoré aktuálne interne nazýva YouTube Backstage.

YouTube_Laptop

YouTube Backstage pridá možnosť zdielať fotky, textové príspevky, linky i ankety

Čo všetko sa teda zmení? Podstatou sú funkcie rozširujúce možnosti komunikácie YouTuberov. Pribudnú možnosti zdieľania fotiek, externých linkov, textových príspevkov či rozličných ankiet. Áno, sú to presne tie isté, ktoré už momentálne používa konkurencia. Novinky budú spočiatku sprístupnené len najúspešnejším YouTuberom, ktorých zdieľaný obsah odoberajú masy ľudí. Títo totiž aktuálne so svojimi fanúšikmi komunikujú cez konkurenčné platformy typu Twitter či Facebook a je logickým krokom, že Google si ich chce udržať aj po tejto stránke pod svojimi krídlami. Očakáva sa však, že postupne sa začnú rozširujúce funkcionality distribuovať všetkým registrovaným užívateľom. Pre vybranú skupinku majú byť dostupné najneskôr koncom tohto roka.

Je možné, že sa postupnými krokmi YouTube pretransformuje na plnohodnotného konkurenta Facebooku? Potenciál na to určite má napríklad z pohľadu spomínanej širokej zákazníckej bázy, alebo možnosti poučenia sa z vlastných chýb z minulosti.

Zdroj: venturebeat.com

Autor: Ján Pápay