Kríza, ktorá nie je dobre zvládnutá, môže v priebehu niekoľkých hodín zničiť aj desaťročia tvrdej práce a hodnoty spoločnosti. Dobre zvládnutá kríza potvrdzuje, že vaša spoločnosť má zavedené procesy a postupy na riešenie takmer všetkých problémov, ktoré sa môžu vyvinúť.

Kríza môže prísť kedykoľvek

Titulky médií sú plne spoločností, ktoré prechádzajú krízou. Bola na pandémiu vaša spoločnosť pripravená? Sme pripravení na pravdepodobnú ekonomickú recesiu po jej odznení? Máte plán pri úraze vašich zamestnancov? Menšie spoločnosti sú podľa štatistík Úradu vlády často nepripravené a zvyčajne nemajú vypracovaný krízový plán.

Pred vypuknutím krízy by sa majitelia firiem mali zamyslieť nad tým, aký dopad by mala táto situácia na zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, širokú verejnosť a v neposlednom rade hodnotu ich spoločnosti. Kríza môže zasiahnuť dnešnú spoločnosť kedykoľvek a kdekoľvek. Kľúčom k prežitiu je pokročilé plánovanie.

Hovorte úprimne

Pripravte si plán – Každý plán začína jasnými cieľmi. Cieľom počas každej krízy je chrániť každého jednotlivca (zamestnanca alebo verejnosť), ktorý môže byť krízou ohrozený. Mali by ste zabezpečiť, aby boli vaši kľúčoví hráči informovaní a vaša organizácia prežila. Tento písomný plán by mal obsahovať konkrétne kroky, ktoré sa prijmú v prípade krízy.

Buďte čestní a otvorení – Nič nevyvoláva negatívnejšie mediálne pokrytie ako nedostatok čestnosti a transparentnosti. Preto by ste mali byť čo najotvorenejší a transparentní. Môžete pomôcť zastaviť fámy a zmierniť potenciálne mediálne šialenstvo. Táto transparentnosť musí byť premietnutá do všetkých komunikačných kanálov: rozhovory do spravodajstva, sociálne médiá či interné oznámenia.

Často aktualizujte informácie

Komunikujte so zákazníkmi a dodávateľmi – nechcete, aby sa zákazníci a dodávatelia dozvedeli o vašej kríze prostredníctvom médií. Informácie o každej kríze by mali pochádzať najskôr od vás. Súčasťou krízového komunikačného plánu musia byť zákazníci a dodávatelia. Tiež spôsob, ako budú pravidelne informovaní.

Aktualizujte informácie – Je lepšie komunikovať nadmerne, ako umožniť, aby sa fámami vyplnili prázdne miesta. Vydajte súhrnné vyhlásenia a aktualizované akčné plány čo najskôr a tak často, ako je to možné. Pamätajte, že pri dnešných sociálnych sieťach žijeme v dobe spravodajského cyklu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Nezabudnite na sociálne médiá – Pandémia koronavírusu a ďalšie nedávne významné spravodajské udalosti potvrdili, že sociálne médiá sú jedným z najdôležitejších komunikačných kanálov. Nezabudnite sa venovať sociálnym médiám, ktoré budete monitorovať, zverejňovať príspevky a reagovať na aktivity na sociálnych sieťach počas celej krízy.

Myslite s nadhľadom

Ďalším kritickým prvkom plánovania krízového riadenia je vypracovanie plánu zastupovania. Mali by ste jasne načrtnúť potrebné kroky, ktoré je potrebné urobiť, ak náhle nebudete môcť vykonávať svoje povinnosti. Tento plán môže zahŕňať predaj spoločnosti alebo prevod vlastníctva na členov rodiny alebo kľúčových zamestnancov.

Najdôležitejšie je vytvoriť plán krízového riadenia, keď všetko beží hladko a všetci zúčastnení môžu myslieť s nadhľadom. Ak ho vopred naplánujete, všetci budú mať čas na detailné premyslenie ideálnych spôsobov riadenia rôznych druhov kríz.

Pri vypracovaní svojho plánu krízového riadenia otvorte diskusiu. Mali by sa jej zúčastniť váš manažérsky tím, zamestnanci, zákazníci, odborníci na komunikáciu, právnici a finanční manažéri. Každý z týchto jedincov vám môže poskytnúť cenné informácie, ktoré by mohli byť kritické, ak by vo vašej spoločnosti nastala kríza.

Autor: Milan Markovič, Effectix.com