Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Finančné ohodnotenie rovnakej práce na rovnakej pracovnej pozícii je v prípade mužov a žien na Slovensku diametrálne odlišné. A hoci v Európe nie sme výnimkou, v skupine Pantheon Group presadzujú mzdovú rovnoprávnosť.

Analýzy medzinárodného portálu Paylab ukazujú, že ženy v krajinách strednej a východnej Európy (CEE) na rovnakých pracovných pozíciách zarábajú o 2 až 11 % menej ako muži. Na Slovenku dosahuje tento rozdiel hodnotu 9%. Spriemerovanie všetkých mesačných príjmov žien a mužov v jednotlivých krajinách CEE dokonca ukazuje, že vo všeobecnosti ženy na Slovensku zarábajú o 23 % menej ako muži!

 Nerobia rozdiely

Skupina Pantheon Group zamestnáva celkovo 176 ľudí, a z toho 49 žien. „Ženy v našej spoločnosti zastávajú väčšinou administratívne a muži technické funkcie. Tieto stereotypy sa však postupne búrajú a počet žien na technických pozíciách už aj u nás rastie. V našich technických tímoch nájdete projektové manažérky, programátorky, grafičky a analytičky. Na druhej strane máme mužov napríklad na ekonomickom alebo na marketingovom oddelení. Rozhodne však presadzujeme platovú rovnoprávnosť,“ hovorí Janka Švorcová, finančná riaditeľka skupiny Pantheon Group. Dodáva, že ako jedna z mála spoločností na trhu, transparente uvádza pri nábore nových zamestnancov aj platový rozsah pre danú pozíciu.

Pantheon Technologies, vlajková loď skupiny Pantheon Group, nie je štandardná programátorská firma. Zaoberá sa výskumom počítačových sietí a vývojom prototypového softvéru pre najväčších hráčov v oblasti networkingu nielen zo Silicon Valley. IT trh neustále rastie a o odborníkov je veľký záujem. Žiaľ aj napriek všetkým snahám je ich stále málo. „Na Žilinskej univerzite školíme študentov programovací jazyk Python a momentálne pripravujeme spoluprácu aj s STU v Bratislave,“ dodáva Švorcová. Pre zaujímavosť, zamestnanec, ktorý pracuje v Pantheon Technologies 5 rokov, dostáva od firmy mesačnú platenú dovolenku.

Prečo ženy zarábajú menej?

 Slovenská realita znamená, že ak zarobí na tej istej pozícii muž 1 000 eur, žena len 800 eur. Alebo z každého eura, ktoré zarobí muž, dostáva žena za ten istý čas a rovnakú prácu 80 centov. Paradoxne vysokoškolské vzdelanie má ukončené viac žien ako mužov. Hoci rozdiely v platoch postupne klesajú, Slovenky sa na zárobky Slovákov doťahujú pomaly – len pol percentom za rok. Ak by tento trend pokračoval, priemerný plat muža a ženy na Slovensku by sa vyrovnal až o viac ako 40 rokov.

 Štartovacia platová čiara je u mužov a žien približne rovnaká. Prečo sa to počas pracovnej kariéry zmení? Mužom s praxou stúpa plat rýchlejšie. S pribúdajúcim vekom sa však rozdiely v odmeňovaní žien a mužov zväčšujú. Ženy často pracujú v slabo platených odvetviach a pozíciách. V porovnaní s mužmi majú ženy menšie zastúpenie v riadiacich funkciách. Dlhšia kariéra a lepšie vzdelanie neprináša ženám vyšší príjem ako v prípade mužov.

Materstvo zarážajúco diskriminuje

 Pod nižšími zárobkami Sloveniek sa podpisuje aj materstvo. Ženy matky si ním finančne pohoršia. Podľa odhadov analytikov, každé dieťa znižuje ženám mzdu o 0,7%, zatiaľ čo u mužov počet detí zvyšuje mzdu o 3,1%. Každý rok, ktorý strávi žena na rodičovskej dovolenke, zníži mzdu o ďalšie 0,3% a to aj pri zohľadnení počtu rokov praxe.fian

Dá sa to zmeniť?

Téma pracovnoprávnej (ne)diskriminácie je aj v oblasti odmeňovania v súčasnosti  diskutovanou celoeurópskou témou a pri uplatňovaní práv dosiahla Európa v posledných rokoch značný pokrok.  Jej princípy sú upravované vo vnútropodnikových smerniciach,  národných zákonoch, európskych predpisoch, aj v medzinárodných deklaráciách.

Dynamicky sa rozvíjajúca IT spoločnosť Pantheon Technologies (člen skupiny Pantheon Group) už viac ako 15 rokov dodržiava zásadu rovnakého platového ohodnotenia aj v rámci regiónov, v pobočkách v Banskej Bystrici a v Žiline. Prečo? Pretože ak ľudia v tíme pracujú na rovnakých pozíciách a na rovnakých úlohách, nie je najmenší dôvod robiť rozdiely. Kladieme dôraz jedine na výsledok a kvalitu odvedenej práce. A platový strop u nás prakticky neexistuje,“ dodáva finančná riaditeľka Janka Švorcová. Pomer obsadenosti pozícií z hľadiska pohlavia muži – ženy je tak napríklad v Bratislave 52 ku 28, Banskej Bystrici 46 ku 10 a v Žiline 29 ku 11.

Značky: