Oddelenia dokladov ministerstva vnútra v týchto dňoch čelia obrovskému náporu návštevníkov. Dôvodom je klasická „pasová sezóna“, opakujúca sa po dvoch pokojnejších pandemických rokoch.

Slováci sa rozhodli cestovať a potrebujú platné cestovné doklady. Mnohí z nich si túto povinnosť nechali na poslednú chvíľu.  Dôsledkom sú dlhé čakacie doby, a to najmä v hlavnom meste a krajských mestách.

Mnoho úradných úkonoch je možné vykonať elektronicky bez potreby navštíviť pracovisko dokladov

Využívať e-služby odporúčame najmä majiteľom vozidiel. Národná evidencia vozidiel ponúka viacero e-služieb, ktoré patria medzi najpoužívanejšie v rámci eGovernmentu. Vozidlo už môžete elektronicky prihlásiť či odhlásiť, previesť na inú osobu, vykonať zmenu v dokladoch od vozidla, dočasne či trvalo odhlásiť z evidencie, oznámiť ukončenie vlastníctva. Rovnako môžete pomocou e-služieb sledovať, v akom stave je vybavenie vaše žiadosti. Všetky služby sú dostupné na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk, ako aj na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Od 20. júna je možné prihasovať sa na portál Slovensko.sk už ja pomocou mobilného telefónu.

Podmienkou je mať aktivovaný elektronický OP s čipom,  pomocou ktorého si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/. Pri e-službách sú správne poplatky znížené o 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac však o 70 eur.

Ak teda napríklad požiadate o prihlásenie osobného motorového vozidla s výkonom do 80kW klasickým spôsobom na dopravnom inšpektoráte, zaplatíte 66 eur. Ak na to využijete e-službu, uhradíte správny poplatok 32,50 eur a nové tabuľky vám do pár dní doručí kuriér. Skutočne to funguje, v redakcii sme to vyskúšali. Nielenže ušetríte peniaze, ale nemusíte nikam chodiť. Za kuriéra nič nezaplatíte.

Rovnako môžete postupovať pri  nahlasovaní zmeny údajov o majiteľovi po presťahovaní do iného okresu. Po spracovaní elektronického podania do elektronickej schránky dostanete správu s  oznámením o vybavení žiadosti.

Ak ste nežiadali doručiť doklady kuriérom, dostane informáciu, že si ich môžete prevziať na príslušnom pracovisku vydávania dokladov. Pred návštevou dopravného inšpektorátu odporúčame zarezervovať si termín evidenčného úkonu „Výdaj OEV alebo TEČ“. Služba je dostupná na adrese Univerzálny rezervačný systém (minv.sk).

Využitím tejto služby si zabezpečíte vydanie nových dokladov a tabuliek s evidenčným číslom bez čakania. Po príchode na pracovisko evidencie vozidiel je potrebné do kiosku na pracovisku zadať PIN, ktorý vám vygeneroval informačný systém. Kiosk vám vytlačí poradové číslo na čas vybavenia, na ktorý ste sa konkrétne objednali. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a doklady od vozidla prineste spolu s dokladom o platnom poistení vozidla (zelená karta alebo návrh poistnej zmluvy). 

Rezerváciu termínu na pracovisku možno vykonať  pri ďalších úkonoch, rovnako aj aj pri žiadostiach o OP či cestovný pas a tiež pri ich prevzatí.

Zdroje: vlastné, Ministerstvo vnútra SR

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.