Trvalo mi vyše 15 rokov mojej profesnej kariéry, aby som v sebe objavil vášeň pre leadership. Prijal som kariérnu výzvu, aj keď to bol odvážny krok do neznáma, vystúpenie z komfortnej zóny, prevzatie veľkej zodpovednosti za celú firmu.

Ale bolo to moje najlepšie rozhodnutie. Objavil som spôsob, ako odovzdať moje hodnoty a víziu celej firme.

Absolvoval som stovky hodín školení, mentoringov a webinárov o leadershipe, prečítal desiatky kníh na túto tému. Všetko som sa snažil vyskúšať a osvojiť to, čo mi fungovalo a chcem sa s vami o to teraz podeliť v jednoduchých radách.

  1. Zostať autentický

Veľa ľudí si myslí, že s funkciou získajú aj patent na rozum. Zrazu oni vedia, čo je pre firmu správne, ako sa čo má robiť. Začnú byť panovační, namyslení a direktívni. Aj ja som do toho ako zelené líderské ucho skĺzol. Našťastie ma kolegyňa jasne upozornila, aby som sa nesprával ako hňup. Treba ostať autentickým, aby ste boli akceptovaní. Preto som si dával pozor, aby som bol ten istý Milan, ako pred získaním vedúcej pozície. A funguje to, lebo sa nepovyšujem a som pre všetkých čitateľný. Vedia, čo odo mňa môžu očakávať.

  1. Definovať štruktúru

Ako prvý krok, ktorý som riešil pri preberaní vedenia celého tímu, bolo vytvorenie štruktúry firmy. Strom mi jasne definoval oddelenia, hierarchiu a dosadzoval som do nej konkrétnych ľudí. Ukázal slabé miesta, chýbajúce pozície a jasne zadefinoval rozvojové smery. Štruktúra mi pomohla pri definovaní zodpovednosti.

Dokázal som tak vytvoriť tímy, ktoré lepšie fungovali. Vytvoril som si tak postupne manažment, ktorý dostal jasné kompetencie a k tomu aj zodpovednosť. Vedel som, kedy nastane potreba nových tímlídrov a nového oddelenia. 

  1. Zahodiť ego

Ego je najväčšou brzdou rozvoja osobnosti a v leadershipe je to kotva na zabetónovanej nohe. Po nástupe za šéfa agentúry som zaviedol formulár na získanie pravidelnej spätnej väzby. Po pol roku môjho bravúrneho šéfovania som formulár kolegom poslal. A odpovede som pár dní rozdýchaval. Bolo to ťažké čítanie, lebo ego ma malo za poloboha, ale kolegovia mali oprávnené výhrady a iné očakávania.

Až keď som potlačil ego a pozrel sa na to ich očami, vedel som to spracovať. To ma najviac osobnostne posunulo. Dokázať prijímať otvorenú spätnú väzbu je veľký dar, ktorý treba prijať s pokorou a pracovať s ňou. Vytvorte si systém a kultúru dávania spätnej väzby a robte to pravidelne. Potlačte svoje ego a budete sa viac zlepšovať.

  1. Motivovať

Motivovaní ľudia sú v práci výkonnejší. Pokiaľ ich motivujú len peniaze, tak vám urobia len to, za čo sú platení. Ako líder som dostal do ruky jedinečnú zbraň, ako zvýšiť výkon firmy tým, že ľudí motivujem k ativitám, ktoré pomôžu celej firme, kolegom a aj im samým.

Vytvorili sme bodovací systém za aktivity, kde ľudia vo firme môžu získať odmeny za napr. písanie článkov na blog, prednášanie na školách či konferenciách. Odmeňujeme aj za zapojenie do organizovania teambuildingov a iných aktivít. Vyhodnocujeme to každý mesiac na firemných raňajkách s odmenami. Výrazne to ľudí nakoplo robiť niečo naviac.

Máme vytvorený ďakovací kanál, kde sa kolegovia vedia verejne navzájom pochváliť. Neverili by ste, ako verejná pochvala motivuje. Máme vytvorený budget na vzdelávanie, z ktorého kolegovia môžu na svoj rast čerpať. Snažím sa podporiť každý nápad, s ktorým prídu kolegovia, pokiaľ dáva zmysel. Upravujeme náplň práce podľa talentu človeka. A funguje to. 

  1. Mať víziu

Každej firme, ktorej pomáham s mentorovaním rozbehu ich biznisu, radím, aby mali jasnú víziu a vedeli, kam smerujú. Aby mali misiu a vedeli tak, ako chcú tento svet zlepšiť. Definujeme spolu aj hodnoty, na ktorých ich spoločnosť môže pevne stáť. U nás v Effectixe sa na tom podieľali sami zamestnanci. To však nestačilo, lebo je dôležité to do ľudí dostať, aby sa s nimi stotožnili a vnímali ich prítomnosť. Preto ich stále komunikujeme a opakujeme.

Definícia firemných hodnôt mi výrazne pomáha pri riešení nedorozumení medzi kolegami. Pre seba som si definoval vlastnú víziu, ktorá je ambiciózna, dáva mi jasný cieľ a je založená na mojich hodnotách a vášni. Definuje mňa a moje smerovanie.

  1. Byť nahraditeľný

Na jednom manažérskom školení som počul, že najlepší líder je ten, čo si za seba vychová nástupcu. Keď sa nad tým zamyslíte, tak je to veľmi silné. Od začiatku riadenia tímu je to mojím hlavným cieľom. Každou prácou, ktorú za mňa niekto robí lepšie ako ja sám, každou znalosťou, ktorú odovzdám, každou hodnotou, ktorú si môj tím osvojí, som bližšie k tomu mať viac času prijať nové a väčšie výzvy. Postupne tak delegujem svoje kompetencie operatívneho riadenia na kolegov, a tak sa môžem viac sústrediť na strategickejšie vedenie firmy.

Vaša firma bude dlhodobo rásť, keď budete rásť vy a vaši zamestnanci. Snažím sa stále vzdelávať a podporovať v tom aj svojich kolegov. Robte to, pre čo máte vášeň a budete úspešní.

Milan Markovič / Google Certified Trainer, COO Effectix

Značky: