Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Brazílske virtuálne múzeum životných príbehov Museu da Pessoa ponúka zaujímavú príležitosť zanechať odkaz o koronakríze budúcim generáciám.

Počas prvej vlny pandémie koronavírusu vytvorilo múzeum online denník v rámci iniciatívy ‘My pandemic diary’. Bežní ľudia sem môžu nahrať svoj príbeh, zážitky či emócie počas krízy. Múzeum sa zároveň spojilo so spoločnosťou Piql, ktorá tieto záznamy zarchivuje na špeciálnom filmovom páse, ktorý má životnosť minimálne 500 rokov a bude uložený v Svetovom arktickom archíve – za polárnym kruhom, štvrť kilometra pod zemským povrchom.

Aký je váš svet počas pandémie? Ako sa počas tohto obdobia cítite a čo pre vás znamenajú aktuálne opatrenia? Svoje postrehy z pandémie môžete aj vy nahrať na webovej stránke múzea, a to do konca októbra.

Nahrajte svoje video 

Váš príbeh sa stane súčasťou projektu múzea a vďaka unikátnej technológii na dlhodobé archivovanie údajov zostane zachovaný ďalšie stovky rokov. Múzeum da Pessoa vzniklo v roku 1991, čiže ešte pred vznikom internetu. V roku 1997 otvorilo svoj virtuálny priestor na príjem príbehov cez internet. Víziou múzea je zaznamenávať životné príbehy každého, kto o to prejaví záujem. Tieto príbehy môžu neskôr prispieť k ucelenému obrazu o konkrétnej dobe či udalosti v svetových dejinách. Aktuálne je v rámci rôznych projektov spracovaných už viac ako 60 miliónov fotografií a iných dokumentov.  “Ide o jedinečný počin v histórii ľudstva. O iných významných obdobiach spred stoviek rokov sa máme možnosť dozvedieť väčšinou iba z úradných záznamov a už menej vieme, ako ich prežívali bežní ľudia. Vďaka brazílskemu projektu online pandemického denníka tak po prvýkrát vieme zaistiť, že si ľudia, povedzme o tisíc rokov, budú môcť prehrať výpovede priamych svedkov historických míľnikov v našich dejinách. Som hrdý, že môžeme byť toho súčasťou,” hovorí Ladislav Hodinka, konateľa spoločnosti Piql Slovakia.  Museum da Pessoa a Piql veria, že takýmto originálnym spôsobom je možné zdokumentovať aktuálne dianie nielen z pohľadu štúdií, článkov a spravodajstva, ale aj formou reálnych spomienok ľudí, ktorí si pandémiou prešli.

O spoločnosti Piql

PiqlFilm bol vyvinutý nórskou spoločnosťou Piql. Ide o slovnú hračku, keďže z angličtiny sloveso „to pickle“, ktoré sa číta rovnako, by sa dalo voľne preložiť ako konzervovať, čo táto spoločnosť aj v prenesenom význame slova s dátami skutočne robí. Tá sa od svojho založenia pred takmer dvoma desaťročiami stala významným hráčom v oblasti zápisu digitálnych filmov na filmové kotúče pre štúdiá ako Warner Brothers, Walt Disney a Universal Studios. Pred pár rokmi sa zakladateľovi Piql dostala do rúk štúdia Akadémie filmových umení a vied, v ktorej sa uvádzalo, že Hollywood riskuje stratu celej digitálnej produkcie kvôli nedostatku technológií dlhodobého ukladania. Ako odborníci v tejto oblasti vedeli, že film má jedinečné vlastnosti z hľadiska dlhovekosti a bezpečnosti. Videli tak potenciálne výhody pre mnoho priemyselných odvetví. Cieľom bolo vyvíjať metódy a technológie pri práci s filmom tak, aby informácie na ňom uložené zostali dostupné, nezmenené a použiteľné kedykoľvek v budúcnosti. Tak vznikol piqlFilm – médium, na ktoré je možné uložiť svoje dáta bezpečne a navždy.

Film presahuje všetky dostupné nosiče na trhu, čo sa týka jeho odolnosti. Archivácia na piqlFilm má výhody v tom, že údaje uložené na tomto médiu sú trvácne, nezmazateľné, nikto dáta nevie modifikovať a vďaka offline uloženiu je minimálna šanca ich zneužitia v kybernetickom priestore. Čítanie samotných dát nie je závislé na konkrétnom čítacom zariadení jedného výrobcu. Znamená to, že pri prístupe k dostatočnému optickému zariadeniu (digitálny fotoaparát, mikroskop a pod.), viete pri určitom vynaložení odborného úsilia údaje obnoviť z filmu aj sami doma. Vďaka vizuálnej reprezentácii údajov (údaje čitateľné ľudským okom) môžete na film uložiť okrem samotných dát aj akúkoľvek informáciu o ich pôvode, formáte a zložení.

Viac o Piql

Airbag pre vaše dáta: Uloženie dát na filmový pás

 

Značky: