Špeciálny tím expertov odhaľuje podvody na životnom a neživotnom poistení.

Allianz SP sa chce chrániť proti podvodníkom za pomoci analýzy, nových postupov ale aj databázy poistných udalostí. V rétorike pracovníkov poisťovne sa hovorí, že každá tretia poistná udalosť je podvod. Avšak koľko je podvodov na poisťovacom trhu sa len veľmi ťažko odhaduje. Nie každá udalosť sa skúma a poisťovňa ide vyslovene po podozrivých udalostiach.

Minulý rok poisťovňa odhalila 1775 poisťovacích podvodov a výška uchránenej hodnoty bola 4,31 mil. EUR. V havarijnom poistení je pokles podvodov. Poklesli ako počet tak aj finančne.

Poisťovňa je schopná odhaliť podvody už v čase, keď sa snaží klient vstúpiť do poistenia. Na základe vstupných dát získajú okamžité varovanie, že sa bude jednať pravdepodobne o podvod. V prípade odhalenia podvodov už na vstupe bolo z celkovej sumy uchránených 430 000 EUR.

V oblasti PZP zaznamenali výraznú zmenu v spôsobe páchania podvodov. V minulých rokoch tu bol vyslovene biznis autičkárov s poškodenými alebo „repasovanými“ dielmi a fingovanými nehodami. Pred 10-timi rokmi tu bola tak nízka hodinová sadza práce, že sa oplatilo investovať čas, aby to človek namontoval a vymontoval. Postupne tento trend vymizol, keďže práca je drahšia a toto prestalo byť rentabilné. Túto situáciu sa poradilo riešiť evidenciou náhradných dielov alebo strihaním vystrelených airbagov, aby sa nedali použiť znova.

Vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP Jaroslava Zemanová (2. zľava) zdôrazňuje použitie rôznych technických prostriedkov na odhalenie podvodov, napríklad analyzovanie hlasu.

Časy sa menia a podvody sa prenášajú do škody na zdraví. Podľa zákona SR sa zdravie odškodňuje na základe hodnoty počtu bodov. Môže za to približne 9-násobný nárast hodnoty bodu za posledné roky. Tým sa znevýhodňujú podvody na náhradných dieloch a lukratívnejšie je aplikovať podvody na osobnom zdraví. Aktuálna cena bodu je 18,24 EUR. Keď si zoberieme situáciu spred vyše desiatich rokov, kde cena bola na úrovni okolo 2 EUR, je tu výrazná ziskovosť na podvodoch.

V prípade poistenia pre podnikateľov bolo odhalených viac podvodov ako v minulosti. Podvody sa nahlasujú telefonický, cez webovú aplikáciu ale aj osobne. Vo všetkých prípadoch má Allianz SP nástroje na odhalenie podvodov. Či už analýzu hlasu alebo iných vstupných údajov. Porovnávajú aj Facebook a fotografie, s ktorými sa ľudia chvália. Napríklad fotografia zlomenej ruky v sadre zverejnená skôr, ako klient nahlási udalosť na poisťovni. Porovnávajú sa aj GPS údaje a iné meta dáta vo fotografiách.

Vojtech Kosík (2. sprava), vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz SP, upozorňuje, že udalosti sa skúmajú detailne a nielen na základe fotografie. Takisto podľa neho nie je človek podozrivý, ak fotografia neobsahuje GPS polohu, kde bola odfotená alebo časové či iné údaje.

Register poistných udalostí má v súčasnosti zhruba 7 miliónov poistných udalostí. Po 5-tich rokoch sa informácie o poistnej udalosti musia likvidovať. Spravuje ho Slovenská asociácia poisťovní. Register obsahuje všetky typy udalostí, či už v prípade cestovného poistenia, životného, poistenia motorových vozidiel, atď. Uľahčuje napríklad vyhľadávanie duplicitných udalostí a pokus o neskoršie nahlásenie identickej udalosti.

Na našom trhu je registrovaných asi 450 poisťovní. Sú zapísané v registri Národnej banky Slovenska, avšak mnohé tu žiadnu reálnu činnosť nevykonávajú. Počet členov, ktorí sú zapojení do prispievania do registra je asi 20.

Prečítajte si aj:

Allianz – Slovenská poisťovňa má všetko on-line, poistnú udalosť nahlásite cez web

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.