Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Forenzný tím spoločnosti Deloitte Slovakia získal nové skúsené posily. Lídrom tímu sa od 1. mája stala Pavla Hladká a ako manažér sa bude na jeho odbornej činnosti a rozvoji aktívne podieľať Tomáš Mihóčik.

Pavla Hladká má viac ako 19 rokov skúseností s poskytovaním poradenských a forenzných služieb medzinárodným i slovenským klientom z oblasti výroby, nehnuteľností, farmaceutiky, zdravotnej starostlivosti, energetiky, telekomunikácií, automobilového priemyslu, dopravy, médií a verejného sektora vo viacerých krajinách v Európe, ale aj v Ázii. Je členkou Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) a je predsedníčkou jej českej pobočky. Je držiteľkou viacerých certifikátov v oblasti compliance, riadenia rizík a internej kontroly.

Tomáš Mihóčik má takmer desaťročnú prax vo forenznej oblasti. Bol zapojený do vyšetrovaní množstva prípadov podvodu, korupcie a neetického správania nielen v Európe, ale aj v USA. Má tiež skúsenosti so zavádzaním preventívnych opatrení proti podvodom a compliance programov. Je členom Asociácie autorizovaných účtovníkov (FCCA) vo Veľkej Británii a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE) v USA.

Forenzný tím spoločnosti Deloitte poskytuje služby v oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodov. Tieto zahŕňajú napríklad návrh preventívnych opatrení proti podvodom a podporu pri ich zavádzaní, vyšetrovanie rôznych typov firemných podvodov a podozrení na finančné machinácie, overovanie dodržiavania predpisov a požiadaviek regulačných orgánov. Taktiež poskytuje podporu v oblastiach opatrení proti praniu špinavých peňazí, trestnej zodpovednosti právnických osôb či poradenstvo pri súdnych sporoch.

 

Značky: