Určite aj vás zaujíma, čo sa vlastne stane s vyradeným elektrickým spotrebičom, keď ho odovzdáte na ekologické spracovanie.

Aby sme to zistili, zašli sme priamo k jednému z najväčších spracovateľov elektroodpadu na Slovensku, do firmy Elektro Recycling v Slovenskej Ľupči. V tomto článku sumarizujeme naše poznatky z návštevy. Najlepšie si popisované procesy recyklácie pozriete v našom videu.

Ako nám povedal Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA a.s., Elektro Recycling je jedným z miest, kam putuje odpad, ktorý v rámci svojej činnosti vyzbierajú. Tu sa tieto staré zariadenia finálne recyklujú a väčšina výsledného materiálu sa znova používa na výrobu ďalších zariadení. V tejto firme končí napr. väčšina chladničiek zo slovenského trhu, ale aj televízory, výpočtová technika a pod. Pri recyklácii vznikajú aj nebezpečné látky, ktoré v tomto prípade dokážu bezpečne spracovať.

Spracovanie chladničiek

Naším sprievodcom po závode bol Ing. Jozef Vašina, riaditeľ firmy Elektro Recycling. Najprv sme navštívili linku na spracovanie chladničiek. Pri ich recyklácii sa najprv odsaje tekuté chladivo a následne sa chladnička zomelie. Zo vzniknutej zmesi sa odsáva ostávajúca časť chladiva (až 2/3 celkového objemu).

Pri konkrétnom spracovaní sa ako prvý od chladničky odstriháva kompresor. Takto pripravené časti chladničky postupujú do drviaceho zariadenia, kde sa v ochrannej atmosfére dusíka chladnička pomelie. Takto sa zamedzí prenikaniu nebezpečného freónu do vonkajšej atmosféry. Samotný drviaci proces jednej chladničky trvá 3 minúty, každých 5 minút prejde cez linku 10 až 15 chladničiek podľa ich veľkosti.

Následne sa rozdrvený materiál separuje na plastové a kovové časti. Neskôr sa tento odpad ešte jemnejšie dotrieďuje, z farebných kovov takto vzniká čistý hliník a čistá meď. Vzniknutý polyuretánový prach sa následne briketuje alebo sa priamo plní do vriec. Vo firme Elektro Recycling sú schopní spracovať aj špeciálne kondenzačné chladničky s chladivom na báze čpavku, ktoré sa používajú v hoteloch.

Linka na spracovanie chladničiekZdroj: TOUCHIT
Linka na spracovanie chladničiek

Spracovanie svetelných zdrojov

Videli sme aj linku na spracovanie svetelných zdrojov, kde sa recyklujú napr. žiarivky. Svetelné zdroje sa tu drvia, odseparuje sa kovová časť, ktorá sa neskôr spracováva. Vzniká tak sklená časť a tiež nebezpečný luminofor. Táto nebezpečná časť sa zachytáva a uskladňuje v nádržiach. Môže sa následne destilovať, pričom výstupom je čistá ortuť.

Spracovanie svetelných zdrojov ako sú napr. žiarivkyZdroj: TOUCHIT
Spracovanie svetelných zdrojov ako sú napr. žiarivky

Spracovanie zariadení pre výpočtovú techniku

Pri našej návšteve sme ďalej postupovali k linke na spracovanie ostatných látok vrátane nebezpečných. Ide napr. o počítače, notebooky, tlačiarne a pod. Najprv sa vykonáva drvenie zariadení v reťazovom mlyne, kde sa oddeľujú železné látky od ostatných a nasleduje mletie materiálu v kladivom mlyne. Pomocou fyzikálnych procesov (vzduchom, elektrinou alebo vibráciami), sa oddeľujú kovové frakcie od plastovej a následne prebieha aj oddelenie ľahkých a ťažkých kovových častí (napr. meď).

Po tomto procese prebieha spracovanie plastových látok hlavne na báze styrénov pomocou tzv. suchej cesty. Od plastových sa tu oddeľujú kovové časti, jemné vláka a pod. Vytriedená plastová časť postupuje do tzv. slaných roztokov. V takomto roztoku určité časti plastov plávajú a iné sa ponoria. V slanom roztoku sa takto samostatne oddelí polypropylén/polyethylén a styrény na báze ABS a PS.

Linka na spracovanie plastovZdroj: TOUCHIT
Linka na spracovanie plastov

Spracovanie skloviny

Pozreli sme si aj linku na spracovanie skloviny z katódových trubíc CRT monitorov alebo televízorov. Takéto zariadenia stále do tohto závodu prichádzajú, hoci ich výroba už dávno skončila. Sklo sa pritom omieľa a odstraňuje sa z neho elektroluminiscenčná vrstva. V Elektro Recykcling dokážu takto vzniknú sklovinu oddeľovať aj podľa veľkosti. Vzniknuté sklo má vynikajúce drenážne a termoizolačné vlastnosti a na svoje využitie ešte len čaká.

Linka na spracovanie sklovinyZdroj: TOUCHIT
Linka na spracovanie skloviny

Spracovanie káblov

V linke na spracovanie káblov sa káble drvia, oddeľuje sa medená kovová časť a plastová drť. Používa sa na to vysokootáčkový kladivový mlyn, v ktorom sa dajú spracovávať aj neosadené dosky plošných spojov.

Ak teda chcete, aby ste čo najviac ochránili životné prostredie, odovzdajte váš vyslúžilý spotrebič na ekologické spracovanie napr. do zberného dvora. V prípade firiem, škôl či inštitúcií dokáže spoločnosť SEWA bezplatne odviezť takýto odpad na ekologické spracovanie. Stačí sa len ozvať.

Prečítajte si aj:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.