Tak ktorý so špičkových smartfónov robí lepšie videá? Do nášho výberu sa dostali dva telefóny: Apple iPhone 13 Pro a Samsung Galaxy S21 Ultra.

Popis testu

Oba telefóny sme umiestnili na spoločný držiak a začali natáčať. Prvá skúška smartfónov sa uskutočnila na tlačovej konferencii pri príležitosti vyhodnotenia IT Fitness testu národa. Telefóny sme použili v podobe, v akej ich nájdete v dodávke, teda bez nejakého externého mikrofónu. Rozlíšenie videa sme vždy nastavili na 4K.

Druhá skúška prebehla v našom redakčnom video štúdiu. Natáčali sme osoby, ktoré vykonávali test a hodnotili sme doterajšie zistenia. Na to, aby sme mohli výsledky porovnať s výsledkom z „veľkého“ fotoaparátu zapojili sme do hry aj našu bezzrkadlovku Sony A6600.

Tretí test prebehol v prírode. Natáčali sme potulky po lese, skúsili filmový režim na novom iPhone 13 Pro a porovnali sme aj spomalené zábery.

Aké sú výsledky?

Predovšetkým je jasné, že už dnes pomocou špičkových smartfónov natočíte video, ktoré pokojne môžete použiť na spravodajské účely. Vieme si pokojne predstaviť aj ich využitie pri televíznom vysielaní.

Pri dobrom osvetlení, aké sme mali v našom štúdiu nie je veľký rozdiel medzi tým, čo sme získali z bezzrkadlovky a tým, čo poskytli testované smartfóny.

Rozdiely medzi výsledkami oboch smartfónov existujú, ale nie sú priepastné. Lepšie výsledky v celkovom hodnotení pritom poskytol iPhone 13 Pro, ktorý dobre vykreslí aj časti v pozadí obrazu a má celkovo vernejšie farby. Ešte upozorňujeme, že pri tomto testovaní sme ešte nepoužili záznam videa do ProRes formátu. Tejto téme sa budeme venovať v samostatnom článku. Vo svete Apple tiež oceňujeme dostupnosť video editora iMovie, ktorý umožňuje okamžité spravovanie videa.

Samsung Galaxy S21 Ultra dokázal o niečo lepšie podať tváre osôb. Pleťovka z S21 nám poskytla živší výsledok. Osobne na spracovanie videa na smartfóne používame Adobe Premiere Rush, čo je však samostatne platené riešenie a navyše je kompatibilné len so zopár smartfónmi. Taký video editor, s ktorým by sme boli naozaj spokojní vo svete Androidu zatiaľ ešte neexistuje a to aj vrátane platených nástrojov.

Stará bolesť – zvuk

Overili sme si, že zabudované mikrofóny v smartfónoch sú síce super, ale zázraky od nich čakať nemožno. Hlavne pri natáčaní interview so štátnym tajomníkom MIRRI na chodníku bolo po vyhodnotení záberov zo smartfónov jasné, že by to kvôli zrozumiteľnosti chcelo minimálne externý mikrofón, optimálne „klopák“. Takéto riešenia existujú a sami ich aj používame.

S týmto testami v našej redakcii ďalej pokračujeme.

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.