Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Technické plyny významne ovplyvňujú hospodárnosť výroby a zvyšujú jej bezpečnosť či kvalitu finálneho výrobku. Často prispievajú k ochrane životného prostredia. Messer Tatragas čoskoro posunie svoju pozíciu na trhu s technickými plynmi dopredu. V Šali postaví najväčší slovenský závod na výrobu plynu argón (Ar) v hodnote takmer 10 miliónov euro. Vzácny plyn bude vyrábaný v skupine unikátnym spôsobom recyklácie exhalátov z vedľajšej výroby čpavku.

Pre skupinu Messer je Šaľa dôležitým strategickým mestom. Už v roku 2017 sem prišli investície z Messer Group vo výške 1,5 mil. € na výstavbu revíznej a údržbárskej prevádzky plynových fliaš pre celú strednú Európu. Tento rok sa tu rozšíri plniareň technických plynov o plnenie na 300 bar v hodnote 2,5 milióna Eur.

Nová takmer desaťmiliónová investícia na výrobu argónu je zameraná na technológiu spracovania odplynu z vedľajšieho výrobného podniku na výrobu čpavku. Jeho jednotlivé zložky budú kryogénne separované a následne poslané naspäť do výrobnej jednotky, z ktorej prišli, ako suroviny. Vyrobený čistý argón bude určený na ďalší predaj do všetkých okolitých štátov. Jeho využitie je najmä pri zváraní v ochrannej atmosfére, inertizácii pri vysokých teplotách, kedy dusík už nie je inertný* plyn (napr. výroba hliníka), vo vinárstve… Spotreba argónu stúpa aj v najrôznejších medicínskych aplikáciách.

„Sme radi, že sa materská spoločnosť rozhodla investovať práve do slovenskej pobočky. Ide o prvú výrobňu argónu v MESSER Group spracovaním odplynu. Radi by sme v Šali v priebehu 24 mesiacov spustili výrobu a odhadujeme, že naša ročná produkcia argónu by mohla predstavovať približne 7 500 ton,“ povedal Michal Paľa, konateľ MESSER Tatragas. „Bude to najväčšia výroba argónu na Slovensku,“ dodal.

Argón je inertný* bezfarebný jednoatómový plyn, ktorý je ťažší než vzduch, nemá žiadnu chuť ani zápach. Je najviac zastúpeným vzácnym plynom v ovzduší. V 1 m³ vzduchu sa nachádza až 9,3 litra argónu. Bežne sa vyrába spolu s ostatnými vzdušnými plynmi, teda dusíkom a kyslíkom v procese nízkoteplotnej „destilácie“ vzduchu. Výroba argónu spracovaním odplynu z výroby čpavku prebieha prakticky bez emisií, navyše umožňuje šetriť základné suroviny pre výrobu čpavku tým, že väčšina odplynu sa vráti v podobe surovín do výroby.

Značky: