Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Richarda Rašiho sme navštívili priamo na Úrade vlády SR. Mali sme pre neho pripravených viacero otázok o tom, ako sa štátna správa prispôsobuje moderným trendom. A v záhrade Úradu vlády sme potom nakrútili aj video.

TOUCHIT: Začneme určite tým, že doba čítačky elektronických občianskych preukazov so USB 2.0 portom s pripojením na počítač pomaly odchádza do minulosti. Dnešným trendom sú smartfóny. Ako to teda bude s prístupom na využívanie elektronických služieb štátu?

Raši: Áno, prechod na mobilnú platformu považujeme za nevyhnutný komfort, ktorý musíme napr. podnikateľom na Slovensku poskytnúť, keďže štát s nimi komunikuje už len prostredníctvom elektronických schránok. Naša predstava je taká, že to, na čo teraz treba stacionárnu stanicu – notebook, desktop – to sa v blízkej budúcnosti bude dať urobiť jednoducho z inteligentného telefónu. A to pri zabezpečení toho, že bude jasné, že napr. pri prístupe k elektronickým správam si svoju schránku pozerám naozaj ja.

Len jeden krát pritom prejdeme celým autorizačným procesom pri počítači, kedy sa s doterajšou čítačkou a občianskym preukazom prihlásime na stránku www.slovensko.sk a spárujeme si konkrétny mobil. Do mobilného telefónu si nainštalujeme bezplatnú aplikáciu (pre Android alebo iOS) a na prihlásenie budeme používať spoľahlivú dvojfaktorovú autorizáciu.

TOUCHIT: Dobre, ale predsa len existujú ľudia, ktorý počítač už nemajú a všetko presunuli do smartfónu. Čo s nimi?

Raši: Kto nebude mať možnosť takéhoto spárovania telefónu cez stacionárnu stanicu, bude môcť použiť obvyklé miesta, kde sa vydávajú občianske preukazy. Nad touto myšlienkou teraz uvažujeme. Tiež to bude možné urobiť s využitím Ústredného kontaktného centra NASES.

TOUCHIT: Ktoré operácie budeme potom môcť z takto spárovaného telefónu realizovať?

Raši: V mobilnom telefóne sa budú dať realizovať úkony, ktoré nie sú viazané na ZEP kód, ale len na BOK kód. Teda povedané po starom, môžeme realizovať úkony, ktoré nie sú viazané na notársky overený podpis.

TOUCHIT: Čo keď stratím alebo vymením spárovaný mobil?

Raši: Ak stratíte alebo vymeníte mobil, bude treba, samozrejme, urobiť celý proces urobiť nanovo. Je to inak podobný proces, ako pri aplikáciách na mobilné bankovníctvo.

TOUCHIT: Znie to dobre, tešíme sa na to. Kedy sa tak naozaj stane?

Raši: Už máme veľmi konkrétne prísľuby od nášho dodávateľa riešenia a očakávame, že sa toto celé sfunkční v roku 2019. Osobne predpokladám, že sa tak stane v polovici roka 2019. Máme teda ešte rok.

TOUCHIT: Mení sa niečo v tom, ako štát posiela úradné zásielky podnikateľom? Je už všetko len elektronicky?

Raši: Od 1. novembra tohto roka bude v platnosti tzv. Centrálne úradné doručovanie (CUD). Všetka úradná pošta zo všetkých orgánov tak bude posielaná prostredníctvom NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby). Všetky zásielky tak ministerstvá a všetky úrady pošlú na NASES, kde sa automaticky roztriedia. Tým subjektom, ktorí už majú aktivované elektronické schránky, budú zásielky doručené priamo do ich elektronických schránok a to okamžite. Pre tých, ktorí schránky ešte aktivované nemajú sa zásielka doručí po dohode so Slovenskou poštou fyzicky. Očakávaná úspora po zavedení tohto kroku je za 5 rokov až 40 miliónov eur. Úplne sa totiž odstránia prípady, kedy sa pošta fyzicky posielala aj tým subjektom, ktoré už majú aktivovanú elektronickú schránku.

TOUCHIT: Teraz je september, v akej fáze je tento proces?

Raši: Teraz sme vo fáze, že NASES to musí technicky pripraviť. V novembri by to malo byť hotové a plne funkčné. V priebehu októbra pripravíme tlačovú konferenciu, na ktorej budeme prezentovať, ako to reálne bude vyzerať. Už aj kvôli tomuto kroku považujeme zavedenie spomínaného mobilného eID za nevyhnutnosť.

TOUCHIT: Od 1. septembra je v platnosti princíp Jeden krát a dosť – teda nemusíme na štátny úrad nosiť potvrdenia, o ktorých sa štát môže presvedčiť sám vo vlastných databázach. Ako sa osvedčil?

Raši: Jeden krát a dosť funguje veľmi dobre. Do programu OverSi máme registrovaných 12 000 úradníkov a postupne sa to všetci naučili. Očakávame, že do konca tohto roka tu bude registrovaných 40 000 úradníkov, pripájajú sa mestá a obce. Z môjho pohľadu je to naozaj veľká vec a obavy z nasadenia tohto princípu boli väčšie ako hladký bol jeho samotný priebeh. Možno pomohlo aj to, že sme zaviedli sankcie za jeho nedodržiavanie a podarilo nám sa prelomiť stereo typ práce úradníkov.

TOUCHIT: Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami pri elektronizácii štátnej správy?

Raši: Európska Komisia využila v poslednom meraní (2017) na zhodnotenie dizajnu a poskytovania digitálnych verejných služieb v 34 krajinách v Európe štyri životné situácie – začiatok podnikania, stratu a hľadanie zamestnania, štúdium a rodinný život. Slovensko postupuje v budovaní eGovernmentu a v európskom hodnotení sa dostalo do skupiny spolu s Francúzskom, Fínskom, či Veľkou Britániou. Najlepšie výsledky sme dosiahli v hodnotení elektronických služieb štátu pri zakladaní podnikania.

V roku 2017  už skoro polovica obyvateľov Slovenska (47,5%) interagovala s verejnou správou elektronicky. V rámci krajín EÚ sme tak dosiahli 17. miesto. Dobrou správou je, že Slovensko má v porovnaní s krajinami V4 najlepšie skóre. Rovnako spomedzi krajín V4 sme krajina s najvyššou penetráciou elektronických služieb. V rámci celkovej výkonnosti elektronickej verejnej správy zaradil európsky benchmark Slovensko do kategórie na úrovni 50 ÷ 75 % spolu s krajinami ako Veľká Británia, Francúzsko, Fínsko, ale aj Česko a Poľsko. Veľmi dobrí sme z hľadiska otvorených dát.

TOUCHIT: Dobre a teraz nejaké rezervy. Veď tie iste sú.

Raši: Samozrejme, že sú. Za rezervu považujem to, že keď vytvárame služby, ktoré subjektom buď ponúkame alebo do ktorých ich nútime, treba myslieť na to, že je to celé určené pre bežných ľudí. A stačí si otvoriť stránku www.slovensko.sk a následne sa preklikať na konkrétne ministerstvo. Zistíte, že používateľské rozhranie sa pritom úplne zmení. To nie je správne. Človek sa má stotožniť s používateľským rozhraním, ktoré má byť jednotné a veľmi ľahké na používanie. Toto treba udržať v celom systéme.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Narodený 2. apríla 1971 v Košiciach. Pôsobil ako primár Košíc a minister zdravotníctva. Pôvodným povolaním je lekár so špecializáciou na chirurgiu

TOUCHIT: Čo je najťažšie pri zavádzaní nových služieb?

Raši: Najťažšie je zmeniť myslenie ľudí, špeciálne úradníkov. My aktuálne chceme odstrániť nevyhnutnosť nosenia potvrdenia o návšteve školy. To je totiž 1,5 milióna potvrdení ročne. Minulosťou by sa mali stať tiež výpisy o daňových, zdravotných a sociálnych nedoplatkoch. To sú ďalšie státisíce potvrdení, o ktoré treba požiadať, vytlačiť ich a fyzicky niekam doručiť. To je teda ďalší krok, ktorý teraz chceme urobiť v systéme Jeden krát a dosť. A určite najťažšie prelomiť tu myslenie úradníkov.

TOUCHIT: Toto je v akej fáze? To predsa uľahčí život veľkej skupine rodín na Slovensku?

Raši: Aktuálne skúšame tento systém integrovať s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa týka potvrdení o návšteve školy tak pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR to už môže bežať automaticky už od októbra. Pokiaľ teda úspešne dopadnú skúšky technickej pripravenosti.

TOUCHIT: Pripravuje sa nejaká forma volieb cez internet?

Raši: Táto téma nie je rozpracovaná. Vidíme tu viaceré problémy a to napr. s tým, že pri voľbe cez internet sa nedá zaručiť anonymita hlasovania. Tým myslím, že napr. člen rodiny nebude mať možnosť úplne verejne hlasovať za niektorú stranu, ak zvyšok rodiny hlasuje inak. Samozrejme, bolo by tu treba vyriešiť aj rozpoznávanie tváre cez internet. Aktuálne na tejto téme však nepracujeme.

Ďakujem pekne za rozhovor

Za TOUCHIT sa rozprával Ondrej Macko

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.