Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Región Blízkeho východu je pre naše podnikateľské prostredie veľmi atraktívny, a to viedlo k založeniu Saudsko-slovenskej hospodárskej komory, ktorá vznikla začiatkom tohoto roka.

„Príležitosti v Saudskej Arábii sú pre slovenské firmy nesmierne. My sme sa aj na základe už existujúcich úspešných obchodných aktivít a veľkých energetických projektov rozhodli otvoriť naše skúsenosti a znalosť trhu aj ďalším slovenským podnikateľom, a tak vznikla aj v spolupráci so SOPK naša komora,“ uviedol prezident a jeden zo zakladateľov Saudsko – slovenskej hospodárskej komory Peter Blaškovitš.

Cieľom činnosti Saudsko – slovenskej hospodárskej komory je podporovať rozvoj vzájomných saudsko-slovenských vzťahov a obchodnej výmeny medzi Saudskoarabským kráľovstvom a Slovenskou republikou, ako aj ekonomickú spoluprácu medzi firmami a podnikateľmi  z oboch krajín, poskytovanie informácií a pomoc pre podporu týchto aktivít.

Spolupráca so Saudskoarabským kráľovstvom je aj strategickým cieľom vlády Slovenskej republiky. Vláda SR na svojom zasadnutí 29. 5. 2024 schválila materiál Návrhu Všeobecnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva.

„Saudská Arábia je jednoznačne atraktívnym regiónom pre slovenských podnikateľov a vôbec pre Slovenskú republiku predstavuje významného strategického partnera. Aj preto je našou snahou podporiť vzájomné hospodárske vzťahy, ale nielen z hľadiska obchodu, možnosti rozhodne vidím aj v rámci výmeny skúseností a poznatkov, keďže Saudská Arábia je známa svojimi technologickými a inovačnými projektami,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Súčasťou Saudsko-slovenskej hospodárskej komory sú aj už úspešne zrealizované projekty slovenských subjektov.

„Otvorenosť Saudskej Arábie potvrdzuje aj podpis memoranda našej spoločnosti STTA s Ministerstvom investícií Saudskej Arábie počas Saudi – EU fóra. Vážime si to o to viac, že Saudská Arábia si vyberá len tie najlepšie firmy s najväčším potenciálom na spoluprácu z celého sveta a byť súčasťou projektov pre potreby Saudi Vision 2030 je veľká pocta,“ uviedol 1. viceprezident a jeden zo zakladateľov Saudsko – slovenskej hospodárskej komory Matúš Holeša.

Jednou z hlavných činností komory je nadväzovanie vzťahov s úradmi, organizáciami, komorami a finančnými kruhmi oboch krajín s cieľom uľahčiť vzájomné obchodné aktivity. Medzi významných partnerov komory patrí aj EXIMBANKA SR.

„Značný potenciál Saudskej Arábie a širšieho regiónu vnímame aj v EXIMBANKE SR. Teší nás zároveň neustále rastúci dopyt slovenských podnikateľov po obchodných aktivitách v tomto teritóriu. Vznik Saudsko – slovenskej hospodárskej komory je preto z nášho pohľadu veľmi vítaným a vhodne načasovaným krokom. Som presvedčený, že v synergii s úverovým, záručným a poistným portfóliom EXIMBANKY SR sa nám spoločnými silami podarí podporiť potenciál slovenského exportu,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKA SR Rastislav Podhorec. 

 Obchodná komora kráľovstva Saudskej Arábie na Slovensku pod obchodným názvom: Saudsko – slovenská hospodárska komora zo sídlom Tallerova 5/10 v Bratislave je občianskym združením na Slovensku, zaregistrovaným na Ministerstve vnútra SR,  ICO: 55963684 . Cieľom komory ja napĺňať strategické obchodné ciele v oblasti podnikateľského sektora, ale aj štátnej a  verejnej správy.

Značky: