Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sharp NEC Display Solutions Europe spolupracuje s Hiperwall, Inc., lídrom v oblasti riadenia obsahu a reklamných riešení na báze IP videostien.

Nová verzia výkonného softvéru na ovládanie videosteny Hiperwall je nezávislá od hardvéru. Jedna z najhodnotnejších aktualizácií softvéru spoločnosti Hiperwall 8.0 sprístupňuje výkonné funkcie, ktoré výrazne zlepšujú integritu obsahu displeja, výkon systému a zdieľanie obsahu. Kombináciou výkonu a flexibility systému Hiperwall s kvalitou riešení a odbornými znalosťami spoločnosti Sharp/NEC získajú zákazníci prehľad a presnosť, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí. Ako strategický partner bude spoločnosť Sharp/NEC ponúkať softvér Hiperwall vo verzii 8.0 svojej sieti obchodných partnerov prostredníctvom svojich displejov, projekčných zariadení a riešení dvLED.

Hiperwall vo verzii 8.0 je kompletný balík aplikácií na navrhovanie a prevádzku akýchkoľvek vizuálnych riešení, ako sú systémy LED stien alebo LCD videosteny, na zobrazovanie informácií na rozhodovanie. Nová verzia pridáva lepšie ovládanie obsahu videosteny, podporu videa s vysokou snímkovou frekvenciou 4K a zjednodušené zdieľanie obsahu medzi systémami. Tieto funkcie zahŕňajú:

Kontrola zón a povolení: HiperZones umožňuje správcom videosteny zachovať integritu zobrazovaného obsahu a zároveň znížiť možnosť nežiaduceho zásahu používateľa. Pomocou HiperZones získajú správcovia možnosť definovať viacero videozón s riadeným prístupom na jednej videostene – čím sa jedna videostena zmení na skupinu niekoľkých menších oblastí videosteny. Táto funkcia je ideálna na udržanie poriadku v riadiacej miestnosti, najmä počas kritických operácií: umožňuje prístup, zdieľanie obsahu a manipuláciu s pridelenou zónou zobrazenia na videostene len určeným operátorom. V kombinácii s licenciou HiperOperator môžu používatelia na diaľku pristupovať k obsahu priradenej zóny a zdieľať ho z akéhokoľvek počítača alebo tabletu so systémom Windows. Správcovia s úplnými oprávneniami majú prístup ku všetkým prostriedkom, môžu presúvať objekty medzi nimi a v prípade potreby prevziať kontrolu nad celou stenou..

„Novovytvorený doplnok HiperZones je skvelá nová funkcia, ktorá umožňuje operátorom spravovať konkrétne oblasti steny a neprepisovať iné obrázky, pričom stále umožňuje globálne zmeny obsahu.  To zvýši využiteľnosť veľkej steny vo všetkých oblastiach použitia,“ povedal Stephen Wair, manažér obchodného segmentu pre riadiace miestnosti v spoločnosti Sharp NEC Display Solutions Europe.

Jednoduché a organizované zdieľanie medzi videostenami: mnohé vládne agentúry, bezpečnostné operačné centrá a sieťové operačné centrá majú náročné požiadavky na bezpečnosť siete, ktoré nesmú ohroziť ich vlastnú bezpečnosť. Nová verzia softvéru Hiperwall pridáva riešenie HiperCast Pull, ktoré zjednodušuje konfiguráciu systému HiperCast a umožňuje zdieľanie obsahu medzi rôznymi videostenami organizácie, ktoré sú pripojené k systému Hiperwall – bez akýchkoľvek zmien v sieti alebo na serveri. Prostredníctvom tlačidla „HiperCast Pull“ môžu používatelia získať prístup k ponuke videostien v sieti, ku ktorým sa môžu pripojiť, a vybrať požadovaný obraz alebo zdroje videa.  

„HiperCast je teraz rozšírený tak, aby sa vybrané zdroje mohli používať z druhého systému Hiperwall alebo sa doň mohli presunúť. To výrazne zvyšuje možnosť krátkodobého alebo dlhodobého využitia druhého systému Hiperwall ako pracoviska DR (Disaster Recover),“ pokračoval Stephen Wair.

Zvýšená efektivita pre kvalitnejší obsah: nová technológia HiperSource Streamer+ umožňuje používateľom maximalizovať vizualizačné schopnosti počítačov HiperView certifikovaných spoločnosťou Seneca. Moderné UHD displeje teraz bezproblémovo podporujú výstup 4K pri 60 snímkach za sekundu. Vďaka modernizovanej technológii, na ktorej je HiperSource Streamer+ založený, sú toky obsahu efektívnejšie ako kedykoľvek predtým, čo umožňuje videostene Hiperwall podporovať viacero súbežných tokov obsahu z jedného počítača HiperSource Streamer.

S verziou 8.0 spoločnosť Hiperwall uvádza aj HiperView+, bezplatný upgrade licencie pre zákazníkov s počítačmi HiperView vybavenými grafickými kartami NVIDIA. HiperView+ je založený na technológii HiperView Quantum – rovnakej technológii, ktorú spoločnosť Hiperwall vyvinula na použitie v nástenných displejoch Direct LED s viacerými ovládačmi videosteny – a poskytuje vysoko výkonné vykresľovanie obsahu a synchronizované dekódovanie videa, čím zvyšuje výkon počítača HiperView a možnosti prehrávania videa na stene.

„Keďže požiadavky na zobrazovaný obsah sú čoraz náročnejšie a jeho rozlíšenie sa zvyšuje, systém Hiperwall sa teraz dá použiť na zobrazovanie čohokoľvek od štandardných zdrojov až po zdroje 4K pri 60 snímkach,“ uzavrel Stephen Wair.

Ďalšie informácie o Hiperwall 8.0 alebo videostenách Sharp/NEC a riešeniach pre riadiace miestnosti nájdete na našich web stránkach.

Hiperwall Webinar – Hiperwall 8.0 Features