Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Požiadavky na aplikáciu princípov Industry 4.0 do výrobných procesov slovenských podnikov sa zintenzívňujú.

Moderný priemysel dlhodobo zvyšuje tlak na zmeny vo výrobe cez nároky na rozmanitosť a variabilitu výrobkov, zrýchlenie dodávok a znižovanie cien. Zhodli sa na tom účastníci 18. ročníka PLM Fóra, konferencie zameranej na digitalizáciu a optimalizáciu výrobných procesov, organizovanej spoločnosťou SOVA Digital. Tá prináša slovenským firmám jedinečné a komplexné know-how na prispôsobenie sa novým technologickým výzvam a efektívne nastavenie predvýrobných a výrobných fáz pre potreby trhu.

Slovenský výrobný priemysel dnes stojí pred zásadnými zmenami. Výrobné podniky pracujúce v štandardných systémoch postupne vyčerpávajú potenciál zvyšovania produktivity. Cestou, ako zvýšiť efektivitu a udržať konkurencieschopnosť je digitalizácia. SOVA Digital už 25 rokov prináša do slovenských firiem progresívne a inovatívne technológie pomáhajúce výrobným podnikom jednoduchšie a rýchlejšie zvyšovať kvalitu a prispôsobovať sa nárokom zákazníkov. Aktuálne prichádza s novým strategickým programom zameraným na prípravu a jednoduchý nábeh svojich zákazníkov na Industry 4.0. Program v plnom rozsahu podporuje Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko, prijatú koncom októbra vládou SR, na príprave ktorej  sa spolupodieľali aj zástupcovia SOVA Digital.

Aj keď sa podniky v posledných rokoch zaoberajú vplyvom technologických zmien Industry 4.0, napriek tomu pri kontakte so slovenskými firmami cítime isté nepochopenie globálnych nárokov a nedocenenie významu a dôsledkov nastavenia sa na nové priemyselné trendy. To môže viesť k oslabeniu, či strate konkurencieschopnosti,“ konštatuje Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital a dopĺňa: „SOVA Digital preto prináša jasný koncept riešenia digitalizácie a zefektívnenia výroby a pomáha nimi otvoriť dvere Industry 4.0 v slovenských podnikoch.

Portfólio produktov a služieb SOVA Digital pomáha vo vnútri firmy nastaviť reálne vykonateľnú stratégiu a program zameraný na prípravu a jednoduchý nábeh na zmeny. „SOVA Digital má v tomto smere jedinečnú pozíciu a obrovské know-how, pretože pracuje s riešeniami Siemens, ktorý je dlhodobým lídrom na trhu v celosvetovom merítku a roky sa pripravuje na tieto zmeny,“  skonštatoval M. Morháč. Tím odborníkov SOVA Digital navrhuje unikátne riešenia pre každú jednotlivú spoločnosť. Je postavený na špecialistoch, ktorí riešia potreby klientov vždy s ohľadom na ich špecifiká, možnosti a potreby, a ako jediný na trhu aj v celej šírke riešenia produktu v rámci firmy až po reťazec subdodávateľov, logistiku a ďalšieho servisu.

Značky: