Zálohovať treba. Stará známa veta a určite ste ju už často počuli.

Na výber sú v zásade dve možnosti, a to zálohovať dáta alebo priamo celý disk. Tento program sa zameriava na zálohu celých diskov, a to aj väčších ako 2 TB.

Na pohľad treba počítať s väčším zálohovacím objemom. Keď sa ale pokazí úplne všetko, máte výbornú zálohu, ako si obnoviť celý systém. To platí práve pre prípady, keď nebudete môcť spustiť operačný systém alebo je v ňom nejaká chyba. Backup 2020 rozpozná všetky disky v počítači a vytvorí z nich zálohu s možnosťou prírastkových záloh. Celý proces je vo forme sprievodcu a pri prvej zálohe bude zálohovanie celých partícií vyžadovať viac času. Dobrá správa pre používateľov počítačov s inštalačnými oddielmi Windows 10 je, že aj tieto disky môžu byť označené ako súčasť zálohy.

Nastavenie zálohy celého disku v počítači

Program má možnosť vytvorenia záchranného média. To využijete práve vtedy, keď sa systém nepodarí spustiť a štart Windows sa zastaví na chybovom hlásení. Takúto zálohu a spúšťacie médium je vhodné mať aj vtedy, keď systém nefunguje správne z dôvodu poškodenia vírusom alebo problémov s novou aktualizáciou.

Ideálne je zálohovať na veľké disky, možno práve tie, čo máte v domácom sieťovom úložisku (NAS). V prípade, že sú namapované k vášmu počítaču a Prieskumník ich zobrazuje ako sieťový disk, program ich automaticky rozpozná. Zálohy sa dajú vytvárať aj s verziami. Ak máte naozaj veľké disky, máte vždy možnosť vrátiť sa k rôznym stavom vášho systému a súborov na disku. Obsah vytvorených záloh si môžete prezerať priamo v programe. V prípade potreby ich overiť a samozrejme obnoviť podľa aktuálnych potrieb. Odporúčame ponechať aj automatický plán na denné zálohovanie. Výrobca myslel aj na nadmerné počty zálohovaných dát a tak bude tie najstaršie automaticky odstraňovať.

Aktivácia

Na plnú funkcionalitu je potrebné program registrovať hneď pri prvom spustení. Zobrazí sa okno, kde stačí vyplniť meno a emailovú adresu. Tlačidlom Activate sa program aktivuje do úplnej verzie a vy ho môžete používať v neobmedzenej funkcionalite zadarmo.

Link na stiahnutie: tiny.cc/zalohovanie

Cena: zadarmo pre čitateľov magazínu TOUCHIT

Ashampoo Backup Pro 14

Spustený proces zálohy do cloudového úložiska OneDrive

Rozšírená verzia programu Backup 2020 s možnosťami záloh do cloudu a obomi typmi záloh. Teda celých diskov, ale aj klasických súborových záloh. Program je v slovenskom jazyku a jeho pochopenie nevyžaduje žiadne extra znalosti. Všetko je realizované cez sprievodcu, ktorý okrem iného zobrazí aj výhody a nevýhody vybraného spôsobu zálohovania.

Vynikajúcim rozšírením je práve podpora komerčných cloudových služieb. Priamo cez program sa na ne napojíte a môžete ich využiť na svoje dáta. Nepotrebujete teda kupovať ani ďalšie disky. Treba len zobrať do úvahy pomalší proces. Dáta budete prenášať cez internet. Využiť sa dajú OneDrive, Google Disk, Dropbox a ďalšie služby, dokonca aj vlastné cloudové úložiská.

Okrem bežného spôsobu výberu adresárov a súborov a ich cieľového umiestnenia je tu podpora pre vybrané programy. Takto si napríklad môžete zálohovať emaily z poštového programu vo Windows, Outlooku alebo Thunderbirdu. Tiež aj z prehliadačov Chrome, Edge alebo Firefox. Všetky zálohované dáta si môžete prezerať. Podstatné je však aj to, že ich môžete šifrovať. To bude dôležité najmä pri prenášaní on-line alebo ako univerzálna ochrana proti prístupu, hoci na domácom disku.

Podobne ako pri Backup 2020, aj tu je prepracovaný systém plánu, takže je možné vytvárať rôzne spôsoby zálohovania do rozličných lokalít.

Link: www.ashampoo.com

Cena: 25 €

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.