Spoločnosť Synology sme navštívili na CeBITe. Je to firma, ktorá má veľmi dobré väzby na Slovensko a naša krajina je pre túto spoločnosť veľmi zaujímavá. Hovorili sme s Lubomírom Tománym, ktorý je pôvodom Čech a Jankou Chytráčkovou, ktorá je zase Slovenka.

Janka nám predviedla systém dohladovacích služieb, pričom v tomto prípade Synology spolupracuje so známym výrobcom kamier, firmou Axis. Videli sme tu v činnosti Surveillance Station 8.0

Takto sa dajú jednoducho monitorovať domy, kancelárie alebo špeciálne priestory. Rovnako je tu možné využiť aj pohyb v monitorovanom priestore a podľa toho vyhlasovať prípadné alarmy.

Pritom sa dajú vyhradiť priestory, ktorých sa detekcia pohybu nebude vyhodnocovať – môžu to byť napr. verejne prístupné časti v monitorovanom priestore.

Pre ostatné časti sa potom dá nastaviť napr. aj výška objektu, ktorý sa bude vyhodnocovať. Takto je možné celý systém prispôsobiť tak, aby sa v sledovanom priestore rozpoznal pohyb osoby, ale už nie napr. domáceho zvieraťa.

Surveillance Station 8.0. podporuje zobrazenie až 36 kamier, pričom nový VisualStation VS1000 HD podporuje až 100 kamier. Tu sa dajú využiť aj dva HDMI výstupy, a teda týchto 100 kamier sa dá zobraziť na dvoch monitoroch. Pritom Synology podporuje pri monitorovaní a zálohe záberov kodek H.265.

Ďalšie možnosti pri monitorovaní priestorov sú zamerané na kontrolu otvorenia dverí, uchovávanie obrazu v určenej časovej dĺžke pred výskytom udalosti ako i nastavenie kvality záznamu.

Konkrétne riešenie nájdete v našom videu, ktoré sme nahrali priamo na stánku Synology.

S Lubomírom Tománym sme hovorili o zálohe a obnove firemných dát v cloude. Využíva sa pritom C2 Cloud, čo je privátny cloud pre firemné dáta. Konkrétne sme rozoberali C2 Backup a C2 Recovery.

V prípade C2 Backup hovoríme o zálohovaní dát na cloud, ktorý je uložený v Nemecku, konkrétne vo Frankfurte nad Mohanom. V rámci zálohovacích plánov môžete pritom uložiť 10 TB dát ročne, čo je vhodné pre domácnosť. Ďalší plán predstavuje 100 TB, čo je vhodné pre stredné podniky a tiež je k dispozícii neobmedzený program určený pre veľké podniky. Použiť môžete aj verzovanie, kedy sa môžete vrátiť ku konkrétnej verzii vytváraného dokumentu až do jedného mesiaca späť, pričom je celá komunikácia šifrovaná. O dáta je teda postarané a to vrámci európskych štandardov. V prípade obnovy dát je možné obnoviť si konkrétny súbor, nemusíte obnovovať celý balíček dát.

Druhá časť sa nazýva C2 Disaster Recovery. Ten umožňuje nahradiť vypadnuté služby napr. z dôvodu poruchy zariadenia a to bez časového oneskorenia. Pritom sa hlavný server vo firme neustále replikuje na C2 Disaster Recovery. Po výpadku servera vo firme administrátor spustí Synology virtuálny server a na ňom budú ďalej bežať všetky pôvodné služby. Funguje to tak ako alternatíva vysokej dostupnosti.

 

Viac o nových NAS serveroch od Synology

VIDEO TOUCHIT: Synology predstavuje nové NAS servery

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.