IT Asociácia Slovenska spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov už v januári 2021 na ekonomickom krízovom štábe predstavili funkčné a overené riešenie pre vystavovanie QR kódov a kontrolu vstupu do prevádzok. Štát sa však rozhodol ísť vlastnou cestou a výsledky jeho snaženia dnes pociťujeme všetci.

Aplikácia, ktorú predstavitelia zamestnávateľských zväzov v januári 2021 ponúkli vláde, by obsahovala aktuálne informácie o výsledkoch testovania očkovaných či osobách prekonaných chorobu Covid-19 a to v podobe anonymizovaného QR kódu. Bola okamžite dostupná, funkčná a naviac otestovaná v ostrej prevádzke v niekoľkých slovenských mestách ako aj v zahraničí. Tvrdí to priamo IT Asociácia Slovenska v aktuálnej správe.

Integrácia do existujúcej databázy Národného centra zdravotníckych informácií by vďaka dostupným dátam každej prevádzke, ale aj každému občanovi zabezpečila nastavenie pravidiel vstupu na mieru. Umožnila by teda slobodnejší pohyb a využívanie služieb na základe rýchleho vyhodnotenia všetkých dát, ktoré štát už má k dispozícii.

„Napriek tomu, že aplikáciu podporujúcu otvorenie ekonomiky požadovali zamestnávateľské zväzy a získala podporu aj viacerých vládnych rezortov, štát sa rozhodol našu ponuku ignorovať a vydal sa vlastnou cestou. Ako to dopadlo teraz vidíme všetci,“ konštatuje prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský. Podľa neho aplikácia na identifikáciu zdravotného stavu či kontrolu zaočkovanosti počas pandémie je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie kontrolovaného pohybu osôb a efektívnu reguláciu podmienok otvárania prevádzok.

Pripomeňme, že dostupné boli dve verzie aplikácie – prvá je určená občanom a druhá prevádzkam či úradom, ktoré by QR kódy kontrolovali. Ostrá prevádzka mohla začať už na začiatku marca. V prípade potreby by sa aplikácia aktualizovala, aby sa jej funkcionalita prispôsobila celoeurópskemu riešeniu, ktoré bolo nasadené v júni 2021.

Teraz je takmer september a štát stále nemá poriadne pripravené funkčné riešenie. Na mieste je otázka, či bolo nutné vyvíjať novú aplikáciu úplne od začiatku – pýta sa M. Lelovský. Štátne orgány podľa neho ponuku zamestnávateľov odmietli s tým, že príslušné aplikácie si zabezpečia vo vlastných vývojových kapacitách.

Aplikáciu s QR kódom pre občanov nasadila štátna akciovka Slovensko IT až koncom júna, pričom riešenie, ktoré mali implementovať všetky štáty EÚ. Občania, ktorí sa vtedy nachádzali mimo územia SR, boli do poslednej chvíle v neistote, či budú mať v telefónoch aplikáciu s QR kódom, bez ktorého by sa domov nedostali. Naviac, inštalácia aplikácie Green Pass bola spočiatku veľmi komplikovaná a mnohí používatelia mali problém s jej inštalovaním.

Čítacia aplikácia určená prevádzkam na kontrolu QR kódov nebola v tej dobe k dispozícii vôbec. Pritom už v júli bolo zverejnené, že prevádzky budú rozdelené do rôznych kategórií podľa Covid automatu a farby regiónu a nové pravidlá pre prevádzky začali platiť od 16. augusta. Vrátane požiadavky na používanie čítacej aplikácie, ktorá však v tom čase nebola dostupná. Čítacia aplikácia OverPass bola totiž sprístupnená až 20. 8. a len pre operačný systém Android. Majitelia zariadení s operačným systémom iOS sa po dlhšom čakaní dočkali až dnes.

Zatiaľ nevieme, ako to bude so systémom AppGallery pre mobilné telefóny Huawei. Použiť sa dajú ale aplikácie iných štátov, ktoré QR kód overia (nie však presne podľa slovenskej legislatívy).

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.