Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aplikácia na evidovanie tržieb VRP 2 je bezplatná. Finančná správa robí všetko pre to, aby  aplikácia podporovala, čo najviac tlačiarní. Postupne ich zapracováva aj na základe dopytov od samotných podnikateľov. Finančná správa však nemá vplyv na poplatky, ktoré si účtujú predajcovia či technici za dodávku, nastavenie alebo aktualizáciu tlačových riešení.

Nová mobilná a webová aplikácia VRP 2 je pre podnikateľov dostupná  už štyri mesiace. Finančná správa od jej spustenia neustále komunikuje s podnikateľmi a zbiera ich podnety na vylepšenia. Robí tak nielen prostredníctvom call centra finančnej správy (048/43 17 222), ale aj sociálnych sietí a špecializovanej emailovej adresy vrp2@financnasprava.sk .

Aj na základe týchto podnetov finančná správa aplikáciu neustále vylepšuje vrátane pridávania nových tlačiarní. Celkovo VRP 2 podporuje už 14 modelov. V tejto súvislosti finančná správa informuje, aby podnikatelia využívali zariadenia s verziou minimálne Android 5 a priamo podporované tlačiarne, ktorých funkčnosť finančná správa garantuje. Zároveň podnikateľom odporúča pri kúpe tlačiarne vyskúšať si jej funkčnosť a  kompatibilitu s VRP 2 v predstihu. V prípade použitia inej tlačiarne si totiž môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, na čo však finančná správa nemá vplyv a nemôže ani vstupovať do obchodných záležitostí podnikateľa. Finančná správa je však nápomocná. Na špecializovanej podstránke k VRP 2 pre podnikateľov pripravila nový informačný manuál k nastaveniu tlače.

Čo najširšia podpora tlače pritom nie je jedinou prioritou. Finančná správa pracuje aj na zapracovaní podpory platobných terminálov, aby podnikatelia nemuseli manuálne zadávať sumu. Všetky dôležité informácie k VRP 2 nájdu podnikatelia na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Pribudol aj nový informačný materiál, ktorý pomôže podnikateľom s nastavením ich tlačiarne.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: