Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bezplatné poradenstvo pre obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, bude pokračovať v Banskej Bystrici aj naďalej.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom doterajšie fungovanie Informačno-poradenského centra (IPC) a súčasne ohlásil jeho pokračovanie, a to na ďalšie tri roky do roku 2021.

„Informačno-poradenské centrum v Banskej Bystrici je jedným zo siedmich centier naprieč celým Slovenskom. Ich cieľom je poskytovať bezplatné konzultácie, informovať a pomáhať potencionálnym žiadateľom, ktorí sa chcú uchádzať o eurofondy, aby si pri príprave potrebných podkladov nemuseli najímať drahých konzultantov,“  uviedol vicepremiér Richard Raši a zároveň zdôraznil, že vyškolení pracovníci poskytujú komplexné informácie úplne zdarma a potenciálni žiadatelia sa nemusia zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie platiť nejaké percentá, ak je ich žiadosť úspešná.

Banskobystrické IPC za dva roky svojej existencie poskytlo 610 konzultácií, spoluorganizovalo 45 seminárov o eurofondoch, na ktoré prišlo 1 768 účastníkov. Okrem toho má vo svojej databáze 685 kontaktov na záujemcov o čerpanie eurofondov.  Pracovníci centra pravidelne rozosielajú hromadné emaily s novinkami v oblasti európskych fondov, no predovšetkým pomohli takmer 400 klientom pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok, z toho sú úspešné dve tretiny klientov.

„Som veľmi rád, že pracovisko IPC pre Európske štrukturálne a investičné fondy bolo zriadené práve v našom meste. Zabezpečuje podporu a poradenstvo pre celý Banskobystrický kraj a počet záujemcov sa stále zvyšuje.  Je to pre nás pozitívna spätná väzba, nakoľko nám záleží na rozvoji celého regiónu,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

IPC v Banskej Bystrici dokazuje svoje efektívne fungovanie aj sumou, ktorú sa mu zo svojho rozpočtu podarilo ušetriť. Z alokácie 301 487,20 eur, ktorá bola na jeho aktivity vyčlenená, použilo 196 141,77 eur, čo predstavuje 65 percent. Peniaze, ktoré ušetrilo, presunulo na projekt, ktorým bude jeho činnosť v nasledujúcich troch rokoch pokračovať. Mesto s platnosťou od 20. novembra 2018 uzavrelo zmluvu o partnerstve, ktorá sa týka práve jeho ďalšej práce v najbližších rokoch.

Banskobystrické IPC je jediným na Slovensku, ktoré nefunguje pod samosprávnym krajom, ale pod krajským mestom. V čase, keď vzniklo, viedol kraj Marián Kotleba a pod jeho vedením kraj nemohol čerpať štrukturálne fondy, pretože na kotlebovom úrade nelegálne zamestnávali ľudí. Preto pomocnú ruku podal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, ktorému sa dnes vicepremiér poďakoval za ukážkovú spoluprácu.

Okrem informačno-poradenskej činnosti spolupracuje banskobystrické centrum s Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) aj na znižovaní administratívnej záťaže v rámci eurofondov. Dôkazom je rokovanie zástupcov CKO so zástupcami miest a obcí v Banskobystrickom kraji, ktoré sa bude konať práve v priestoroch IPC v Banskej Bystrici 8. februára 2019. Cieľom stretnutia je hľadať riešenia, ako znížiť pri čerpaní európskych peňazí administratívnu a byrokratickú záťaž. Na potrebe organizovania „okrúhlych stolov“ sa dohodol vicepremiér s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou na kontrolnom dni plnenia akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie čerpania eurofondov.

Na národnej úrovni sa v rámci projektu IPC do 31. decembra 2018 uskutočnilo 3 677 konzultácií a 228 seminárov pre viac ako 10 200 účastníkov. Klienti informačno-poradenských centier vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy podali 2 085 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Záujem o konzultácie sa pritom stále zvyšuje. Väčšina klientov si ich pochvaľuje – viac ako 70 percent ľudí bolo s poskytnutými službami spokojných.

Značky: