Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. mája 2018 spúšťa RBI druhé kolo akceleračného programu Elevator Lab, zameraného na inovácie v oblasti finančníctva v podaní startupov. Spolupráca s účastníkmi prvého kola bude pokračovať a sedem sieťových bánk RBI začína regionálne „Elevator Lab Challenges“.

 Po mimoriadne úspešnej fáze prihlášok, do ktorej sa zapojilo 336 fintechov z 56 krajín, spolupracovala spoločnosť Raiffeisen Bank International (RBI) od októbra 2017 intenzívne s piatimi startupmi. Hlavnými oblasťami záujmu boli: analýza Big Data (Gauss Algorithmics), pobočky budúcnosti (Moxtra), platby a transakcie (SONECT), RegTech (360kompany) a bankové riešenia pre malé a stredné podniky (Asteria). Počas koncepčnej fázy bolo vyvinutých a úspešne otestovaných päť pilotných projektov, a to v Rakúsku a na štyroch trhoch v strednej a východnej Európe (SVE) – súčasťou bola aj slovenská Tatra banka.

„Budeme pokračovať v úspešnej spolupráci, ktorú sme v rámci programu Elevator Lab začali. Momentálne prechádzame z pilotnej fázy do implementačnej a plánujeme tieto inovácie natrvalo sprístupniť 16,5 miliónom našich klientov v Rakúsku a krajinách SVE. Naša inštitúcia získala prostredníctvom programu Elevator Lab cenné skúsenosti, ktoré nám dnes pomáhajú byť v ideálnej pozícii pre budúce bankové aktivity,“ načrtáva ďalšie kroky Johann Strobl, generálny riaditeľ spoločnosti RBI.

Druhé kolo programu Elevator Lab sa začína 1. mája 2018

Úspech a poznatky z programu Elevator Lab presvedčili spoločnosť RBI, že rozhodnutie otvoriť sa spolupráci so startupmi bolo správne. Preto skupina RBI spúšťa k 1. máju 2018 druhé kolo prihlášok. Novinkou tentoraz bude, že sedem sieťových bánk RBI, konkrétne banky v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Kosove, Rumunsku, Rusku a na Slovensku, sa zamerajú na zaujímavé riešenia z oblasti finančných startupov vo forme regionálnych „Elevator Lab Challenges“. Okrem startup workshopu v sídle Elevator Lab vo Viedni, získajú víťazné spoločnosti aj tzv. „divokú kartu“ do semifinále celoskupinového Elevator Lab a šancu, že sa zúčastnia aj finále TOP 15 v septembri 2018.

„Veríme, že spojenie fintechov s dôverou, ktorú klienti pociťujú vo finančné inštitúcie, prinesie atraktívne riešenia s pridanou hodnotou, z ktorých bude benefitovať klient. Preto sa nesmierne tešíme na spustenie programu ´Elevator Lab powered by Tatra banka´ počas tohto leta a srdečne pozývame všetkých záujemcov,“ uviedla Pamela Babuščáková, vedúca oddelenia Research and Development Tatra banky.

Značky: