Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Študenti a výskumníci z FIIT STU v Bratislave, v spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe a Pediatrickou klinikou v Motole, vyvinuli softvér, ktorý zrýchľuje diagnostiku genetického ochorenia. Vyvinutý softvér a navrhnutý diagnostický proces bol prijatý do karentovaného časopisu MDPI Diagnostics (Špeciálne vydanie: Pokrok v diagnostikovaní a zvládaní Primárnej Ciliárnej Dyskinézy).

Po roku výskumnej a implementačnej práce študenta FIIT STU v Bratislave Tibora Slobodu pod vedením Ing. Lukáša Hudeca, PhD., v spolupráci s MUDr. Andreou Felšöovou z Ústavu Histológie a Embryológie 2. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny, lekárov z Pediatrickej kliniky v Motole a ďalších spoluautorov, sa podarilo vytvoriť automatický softvér pre zrýchlenie a pomoc lekárovi pri kvantitatívnej diagnostike genetického ochorenia Primárnej Ciliárnej Dyskinézy.

Tento softvér bol spolu s diagnostickým procesom prijatý a publikovaný v špeciálnom vydaní karentovaného časopisu MDPI Diagnostics zameranom práve na spomínané ochorenie.

Ukážka grafického rozhrania programu PCD QuantZdroj: FIIT
Ukážka grafického rozhrania programu PCD Quant.

„Softvér PCD Quant momentálne aktívne používa naša partnerská lekárka MUDr. Andrea Felšöová pod vedením MUDr. Jiřího Uhlíka, Ph.D. z Karlovej univerzity v Prahe spolu s ďalšími kolegami. Softvér im dvoj až trojnásobne zrýchľuje vyhodnotenie mikroskopických snímok a celkovú diagnostiku. Softvér aj aplikovaná metóda sú vo svojej prvej verzii a slúžia najmä na zrýchlenie označovania zdravých a poškodených cilií, pričom lekárka dodatočne opravuje označenia pre zlepšenie presnosti. Spolupráca pokračuje a vyhodnotené údaje lekárka naďalej zasiela výskumníkom FIIT STU. Tieto budú slúžiť pre zlepšenie výsledkov softvéru a tiež ako podklad pre ďalšie bakalárske a diplomové práce našich študentov,” povedal Ing. Lukáš Hudec, PhD. z FIIT STU.

Práca na tejto výskumnej úlohe prebiehala v spolupráci so spoločnosťou Siemens Healthineers. Vďaka tejto spolupráci, finančnej a technickej podpore majú bakalári a diplomanti vo výskumnej skupine VGG (Vision and Graphics Group) na FIIT STU možnosť naplno využívať službu Azure Machine Learning a výpočtový GPU výkon pre svoj výskum v oblasti umelej inteligencie, spracovania obrazu a medicínskych dát.

“Naši študenti tak môžu aktívnejšie pracovať na výskume generovania a vylepšovania obrazu, diagnostiky rakoviny prsníka, Alzheimerovej choroby, rakoviny mozgu a iných zaujímavých tém grafiky, vizualizácie a počítačového videnia, na ktoré využívajú moderné techniky umelej inteligencie a hlbokého učenia – neurónové siete,” dodal Lukáš Hudec.

Softvér tiež zaujal výskumníkov z univerzity v Toulouse. Profesor Bernard Kamsu-Foguem prišiel na týždeň na Slovensko so záujmom hľadať spoluprácu na svojich ďalších projektoch s aplikáciami neurónových sietí v medicíne a vysvetliteľnosti ich rozhodnutí. Okrem iných inštitúcií, ktoré navštívil, ho zaujala naša fakulta a najmä medicínsky výskum študentov docentky Vandy Benešovej a Lukáša Hudeca a ich spolupráca s lekármi. Spoločne našli priestor pre spoluprácu, potvrdenú záujmom zo strany lekárov, a začínajú pracovať na témach výskumu. Takáto spolupráca môže priniesť cenné výsledky, publikácie a tiež výmenné pobyty pre našich študentov a študentov z Univerzity v Toulouse.

Zdroj: Publikovaný článok v MDPI Diagnostics https://www.mdpi.com/2075-4418/11/8/1363/htm

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

  • Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET, ktorú má aj Cambridge či Ofxord na svojich technických smeroch (http://bit.ly/FIIT_akred).
  • Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
  • Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
  • Jedna z dvoch slovenských fakúlt v medzinárodnom združení Informatics Europe, ktorého cieľom je zlepšovanie kvality výskumu a výučby v oblasti informatiky a IT.
  • Absolventi majú najvyššie priemerné platy a sú najžiadanejší na trhu práce.
  • Fakulta s najlepšou návratnosťou financií vynaloženými na študentov. Už po 2,16 roku od úspešného ukončenia štúdia sa vrátia štátu všetky financie vynaložené na študenta.

Značky: