Slovensko sa k systému zálohovania PET fliaš a plechoviek prihlásilo od 1.januára 2022 a je už teda v praxi.

My sme nedávno navštívili podnik TOMRA, ktorý sa venuje automatom na zber PET fliaš a v tomto článku zopakujeme základné princípy ako systém so zálohovaním v našej krajine funguje.

Ako poznám fľašu so zálohovaním?

Od 1. januára sa do obehu dostávajú PET fľaše s výrazným označením písmenom Z. Tých sa aj týka celý systém zálohovania. Pri nákupe nápoja v PET fľaši so symbolom Z zaplatíte v predajni zálohu 15 centov. Fľašku potom môžete vrátiť aj v inej predajni, kde sa takéto fľaše predávajú. Predajca musí zabezpečiť, že takéto fľaše od vás zoberie späť.

Nemusí na to použiť automat, ako je to vhodné pri väčšej predajni, ale môže to byť aj ručné preberanie vhodné do menších prevádzok. Fľaša sa vždy vracia nepokrčená v pôvodnom tvare, ako sa potvrdilo, preverujeme fľaša pri vrátení nemusí mať vrchnák. Mala by byť prázdna, malé množstvo tekutiny v nej ale nie je problém. Pokrčenú či zdeformovanú fľašku automat odmietne prevziať a svoju zálohu späť nedostanete. Je to z dôvodu ochrany pred podvodom – kontroluje sa totiž tvar fľaše a aj jej čiarový kód. Ani ten nemôže byť poškodený.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
PET fľaše určené na zálohovanie majú na sebe viditeľné písmeno Z

Automat pro prečítaní údajov a ich kontrole fľašku zdeformuje tak, aby zaberala čo najmenší priestor a v tejto podobe sa potom posiela na ďalšie spracovanie.

TOMRAZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
V tejto podobe sú PET fľaše po ich načítaní

Môžu ešte predávať aj nápoje v nezálohovaných fľašiach?

Až do 1. júla 2022 sa v predajni môže ešte dopredávať aj nápoje v PET fľašiach bez symbolu Z, ktorých sa tento systém zálohy netýka. Neplatíte za ňu zálohu a ani ju nedostanete späť. Automat ju ani neprevezme, treba ju umiestniť do doterajšieho systému žltých zberných nádob. V skutočnosti systém na Slovensku nabieha veľmi pomaly, aktuálne sme na trhu v predajniach nenašli žiadnu fľašu so Z-tkom.

Akých nápojov sa zálohovanie týka?

V prípade zálohovaných obalov si všímajte symbol v recyklačných šípkach (Z) umiestnený v blízkosti čiarového kódu a text ZÁLOHOVANÉ. PET fľaše so symbolom Z sú určené pre minerálny vody, sladené nápoje, pivo, víno, džúsy ale nie pre mlieko, sirupy, olej, tvrdý alkohol a pod. Zálohovanie sa týka fliaš s objemom od 0,1 do 3 litra vrátane a rovnakým spôsobom sa týka aj plechoviek. Aj za plechovku sa platí záloha 15 centov. Cenu nápoja vidíte v predajni bez poplatku za zálohovanie. Tá sa dopočíta až pri pokladni a bude uvedená samostatne.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Technologické vnútro zariadení TOMRA s pokročilým filmovaním a rozpoznávaním parametrov

Musí od vás predajňa zálohovanú fľaku či plechovku odobrať?

Len distribútor obalov (obchodník), ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému spotrebiteľovi na predajnej ploche s rozlohou väčšou ako 300 m2 má túto povinnosť. Výnimkou je distribútor obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje len ako doplnkový tovar (napríklad drogérie). Menšie prevádzky ako 300 m2 sa môžu zapojiť dobrovoľne a požiadať Správcu o registráciu odberného miesta. To znamená, že v takomto prípade je na rozhodnutí obchodníka, či sa zapojí do zálohového systému jednorazových nápojových obalov.

Kto to celé zaplatí?

Za systémom tvorby politiky zálohovania stojí nezisková organizácia Správca záloh. Obchodník pritom vráti vyzbierané obaly tomuto správcovi, ktorý mu vyplatí peniaze za zálohy a tiež manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom. Celý vyzbieraný a spočítaný materiál potom smeruje k recyklátorovi, kde sa PET fľaše a plechovky definitívne spracujú a celý kolobeh začína od znova. Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Ako sa dostanem späť k svojim peniazom?

Pri odovzdaní PET fľaše či plechovky do systému zálohovania dostávate z automatu papierový kupón, ktorý sa dá v pokladni predajne vymeniť za tovar ale aj za hotové peniaze. Osobne by sme to videli aj na nejakú mobilnú aplikáciu, resp. konto, kde by sa vrátené fľašky sumarizovali a celú vrátenú zálohu by bolo možné uplatniť neskôr naraz. Takáto možnosť však zatiaľ neexistuje.

Zdroje: vlastné, TOMRA, Správca záloh

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.