Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

N-able odporúča na ochranu pred útokmi vrstvený prístup

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedol, že k efektívnemu zabezpečeniu zákazníckych infraštruktúr je dnes potrebné chrániť firemné IT prostredie na 5 úrovniach: zariadenia, aplikácie, užívatelia, siete a internet. MSP poskytovatelia, ktorí dokážu na všetkých týchto úrovniach vytvoriť pokročilú vrstvenú ochranu, získavajú v súčasnosti významný náskok pred konkurenciou.

Rastúci dopyt po kybernetickej bezpečnosti ako službe núti MSP poskytovateľov rozširovať spektrum svojich riadených služieb. Aby mohli flexibilne zlepšovať kvalitu zabezpečenia svojich zákazníkov, odporúča spoločnosť N-able, dodávateľ nástrojov pre MSP poskytovateľov, aplikovať tieto základné bezpečnostné vrstvy a opatrenia:

  1. Zariadenia – pravidlá pre vzdialený monitoring a správu plus moderný antivírus kombinujúci ochranu na základe signatúr, heuristickú analýzu a behaviorálne skenovanie;
  2. Aplikácie – pravidelné softvérové aktualizácie a eliminácia už nepodporovaného softvéru;
  3. Užívatelia – nastavenie silných hesiel a pravidelné bezpečnostné školenia;
  4. Siete – sieťový firewall;
  5. Internet – ochrana elektronickej pošty, filtrovanie URL adries a uzavretie internetových portov vrátane RDP protokolu.

Tieto základné opatrenia je potom možné flexibilne dopĺňať podľa aktuálnych potrieb pokročilými vrstvami. Tak napríklad antivírus je možné vymeniť za EDR riešenie na komplexnejšiu ochranu koncových bodov, ako je N-able EDR.  Na úrovni užívateľov je možné využiť riešenie na správu hesiel typu N-able Passportal a zvýšiť úroveň zabezpečenia hesiel. Alebo na internetovej úrovni je možné nasadiť riešenie N-able Mail Assure, ktoré nad rámec základnej bezpečnostnej vrstvy poskytuje zachovanie kontinuity e-mailovej prevádzky či archiváciu e-mailov.

„SMB spoločnosti si zvyčajne nemôžu dovoliť zaviesť kompletný bezpečnostný systém naraz, na to nemajú rozpočet ani personál,“ uviedol Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Skúsenosti u našich MSP partnerov ukazujú, že rozumnou cestou na zaistenie efektívnej kybernetickej bezpečnosti je tzv. vrstvený prístup spočívajúci v postupnom pridávaní bezpečnostných vrstiev. Budúcnosť preto patrí poskytovateľom MSSP (Managed Security Service Provider) s dostatočne širokou ponukou služieb a rýchlym, flexibilným prístupom.“

Ukážku reálneho využitia bude možné vidieť na webinári spoločností ZEBRA SYSTEMS a Patron IT pod názvom Príklady „layered security“ prístupu z praxe, ktorý bude 1. júna o 13.30 h.  Registrácia je možná tu.

Značky: